Magyar Evangéliumi Lap

lehívható számai:

PDF-formátumban letölthető számok:
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2007.5 2007.6

Tartalomjegyzék rákattintásra: (online-olvasható számok fehér alapon!)
2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2006.5 2006.6
2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6
2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2004.5 2004.6
2003.1 2003.2 2003.3 2003.4 2003.5 2003.6

Régebbi ÚTITÁRS-számok az ARCHÍVUM-ban olvashatók:
2002. 1.-6. 2001. 1.-6. 2000. 1.-6.
1999. 1.-6. 1998. 1.-6. 1997. 1.-6.

Aktualizálva: 2008 április 23.

vissza az ÚTITÁRS-honlapra Gémes I.könyvei online Küldjön levelet!

=================================================

ÚTITÁRS L.évf.2006. 6.szám       
Címoldal:
A soknevű Jézus
2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: A győztesek örök öröksége! - Jel 21,5a (Garai András)
 • Meghívó az Ifjúsági konferenciára
 • Ima-sarok: ... fiatalokért
 • 5. Presbiteri Konferencia Nyugat-Európában
 • 3. oldal:
 • A Biblia: Az egy Egyház „Aranybullája” - 23. Efezusi levél (G.I.)
 • Ima-sarok: ... veszteségemben
 • Ritter Lajos András: Ádventi karavánban
 • 4. oldal:
 • Szárnyad árnyékában: 6. Másokra utalva élt (Cseriné Nagy Katalin)
 • HÁLAADÁS: 100 éves a Clevelandi Első Magyar Evangélikus Egyház.
 • 5. oldal:
 • Tizenhárman Orosházán (G.I.)
 • Életjel Tallinnból (Dr.Bán István)
 • Sajógömöri morzsák (Kiss Tamás, Valaszkay Csaba)
 • 6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt
 • Rácsok mögött szabadon (Szeverényi János)
 • Ezt írtuk 50 éve
 • Karácsony!!! (Almárium: Fekete István füveskönyve)
 • 7. oldal:
 • Jótett helyébe jót várj (Schultheis Éva)
 • Ima-sarok: ... amikor szeretnék megváltozni
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Túrmezei Erzsébet: "Ime, az Úrnak szolgálólánya" - Üldözöttek
 • Politikus-Biblia
 • Templom nélküli város
 • ÚTITÁRS L.évf.2006. 5.szám       
  Címoldal:
  Ittzés János: Néhány őszinte szó a reformációról
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló - 2.Mózes 34,6B (Garai András)
 • Az ige szolgája - 35 éve halt meg Túróczy Zoltán (Ifj.Fabinyi Tibor)
 • 3. oldal:
 • A Biblia: De hol van Isten? - 22. Jób könyve (G.I.)
 • Ima-sarok: ... betegségben
 • 4. oldal:
 • Túróczy Zoltán: Tanács
 • Szárnyad árnyékában: 5. Fütyülök a félelemre (Cseriné Nagy Katalin)
 • Ima-sarok: ... fáradt vagyok, ... hálás vagyok
 • 5. oldal:
 • Kiszáll a sorból? - Pósfay György (Gémes István)
 • 1956 - 2006 "... emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mi rajtunk ..."
 • 6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt
 • Hírek
 • "Hitünkért és szabadságunkért" - 400 éves a bécsi béke (Pósfay György)
 • 7. oldal:
 • Testvérek testvéreknél (Kiss Istvánné, Sajógömör)
 • Ezt írtuk 50 éve
 • Hírek
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • ÚTITÁRS L.évf.2006. 4.szám       
  Címoldal:
  Szabó József: Görcsoldó
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: Jézus különös meghívója (Jn 6,37b)
 • Sík Sándor: Búzavirág
 • Ima-sarok (Bírósági tárgyalás elött)
 • 3. oldal:
 • A Biblia: A kezdetek könyve - 21. Mózes első könyve (G.I.)
 • Ima-sarok (... ha aludni térsz)
 • 4. oldal:
 • Szárnyad árnyékában: 4. A kő ellenére ... (Cseriné Nagy Katalin)
 • Könyvismertetés: Bánom! Bánom? ... (ifj.Fabinyi T.: Igazság és kiengesztelődés)
 • 5. oldal:
  3x "S" - Életjelek a szórványból (Svájc, Svédország, Stuttgart)
  6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt
 • Udvari prédikátor - világméretekben (G.I.)
 • Ima-sarok: Úton levőkért
 • Ezt írtuk 50 éve
 • Hírek
 • 7. oldal:
 • Mikor is van nyár?
 • Nápolyi gyerekszáj
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Ima-sarok: ... ha nehéz döntés elött állsz
 • Mécs László: Nem tudok betelni!

 • ÚTITÁRS L.évf.2006. 3.szám       
  Címoldal:
 • Gémes István: Óh, család!
 • 2. oldal:
 • Kéthavi útravaló - Gal 3,26 (Garai András)
 • Ima-sarok
 • Innen ... ... onnan
 • 3. oldal:
 • Mindenki üdvössége - 20. Jónás próféta könyve (GI)
 • Babits Mihály: Jónás imája
 • Ima-sarok
 • 4. oldal:
 • Szárnyad árnyékában: 3. "Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet" (Cseriné Nagy Katalin)
 • Jelentés Genfből
 • Ima-sarok
 • 5. oldal:
 • A kegyelmi adományok (Szabó József)
 • Új püspök és országos felügyelő
 • Ritter Lajos András: Rövid életrajz
 • 100 éve született Gárdonyi Zoltán
 • 6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt
 • Az élet ünnepén - Brazíliában (Ráth Károly)
 • Virágh Mária: A Fény küszöbén állok
 • 7. oldal:
 • "A presbiter és a Szentírás" - Nyugat-európai presbiteri konferencia 2006 (Deák Péter)
 • Érdekes ajánlat - "Mancsos segítőtársaink"
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Ezt írtuk 50 éve
 • ÚTITÁRS L.évf.2006. 2.szám       
  Címoldal:
 • Szent Gály Kata: Keresztúton
 • 2. oldal:
 • Kéthavi útravaló - János 11,27 (Garai András)
 • Ima-sarok
 • A Protestáns Szabadegyetem Rimaszombaton
 • 3. oldal:
 • "Egyedül Krisztus" - 19. Pál levele Kolsséba (GI)
 • Andras Gryphius: Húsvét
 • 4. oldal:
 • Szárnyad árnyékában: 2. "És még egy kérés ..." (Cseriné Nagy Katalin)
 • Feltámadás?
 • 5. oldal:
 • A vallásszabadság ügye - a török kiűzése után (Pósfay György)
 • Protestáns Világszövetségek - Genf, Svájc
 • 6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt
 • Mégis elment ... +Szigethy Sándor (Gémes István)
 • Ima-sarok
 • Ezt írtuk 50 éve
 • 7. oldal:
 • Svájc: huszonöt éves a Szövetség (Szöllősy Pál)
 • Rövid hírek
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Kéréseim (ism.szerző után németből Túrmezei E.)

 • ÚTITÁRS L.évf.2006. 1.szám       
  Címoldal:
 • Terray László: Fél évszázad - 50 éves az ÚTITÁRS
 • 2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: "Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van" (Jn 3,36a) - Garai András
 • Ima-sarok
 • A.Gryphius: Gondolatok az időről
 • Rövid hírek
 • 3. oldal:
 • "... a szeretet miatt inkább csak kérlek ... " - 18. Pál levele Filemonhoz (G.I.)
 • 4. oldal:
 • Szárnyad árnyékában: 1. A sötéten át ... (Cseriné Nagy Katalin)
 • A csónakos kiszállt - E.Drewermann-ról (G.I.)
 • 5. oldal:
 • "Johansen-né" (Terray László)
 • Kép: A KÉMELM piliscsabai konferenciájának résztvevői
 • 6. oldal:
 • ÚTITÁRSam volt (olvasói levelek)
 • 100 évvel ezelőtt - Ruzsa Istvánné a Cleveland-i Evang.Gyülekezet alapításáról
 • Amit Isten igért (angolból ford. Túrmezei Erzsébet)
 • Ezt írtuk 50 éve (Vajta Vilmos)
 • 7. oldal:
 • Szaporodunk vagy elöregedünk? (Dr. Péterfia Katalin)
 • Innen - onnan
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Újévi jókívánság
 • ÚTITÁRS XLVIII.évf. 2005. 6.szám
  Címoldal:
 • Gémes István: Kis kép nagy üzenete
 • 2. oldal:
 • Kéthavi útravaló - 1.Thessz. 5,23 (Garai András)
 • Keresztény "sikertörténet"
 • 3. oldal:
 • A Biblia: Krisztus él bennem - 17. Pál levele a Galatákhoz (GI)
 • 4. oldal:
 • Útban Betlehem felé ...
 • Túrmezei Erzsébet: Bethlehem (vers)
 • 5. oldal:
 • Az Evangélium ügye Magyarországon - 1686 után (Pósfay György)
 • "Vallások piacán! - EMEIK-meghívó (2006 április 8-14, Holzhausen)
 • Isten közel! (O.Bruder után Túrmezei E.)
 • 6. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 6. A liliom
 • A kereszténység 7 oszlopa: 6. A gyónás
 • 7. oldal:
  Gyülekezeti élet:
 • Évi közgyűlés - Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (Varga Pál)
 • Kalandozó magyarok Augsburgban (Óvári Éva)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Kutas Kálmán: Templom lesz a szobánk (vers)

 • ÚTITÁRS XLVIII.évf. 2005. 5.szám
  Címoldal:
 • Ittzés János: Az időszerű reformáció
 • 2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: Erős várunk az Isten! (Garai András)
 • "Roger testvér"
 • Imádság (Assissi Szt.Ferenc)
 • 3. oldal:
 • A Biblia: Reménységre születettek - 16. Péter két levele (GI)
 • Kutas Kálmán: Koldus vagyok (vers)
 • 4. oldal:
 • Megújult a sajógömöri evangélikus templom (Kiss Tamás)
 •     
  5. oldal:
 • Egyháztörténelmünk "csillagai": 4. Az evangélium hitvallói: a gályarabok (Pósfay György)
 • Kutas Kálmán: Isten-tanú (vers)
 • 6. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 5. Az olajfa
 • A kereszténység 7 oszlopa: 5. Az úrvacsora szentsége
 • 7. oldal:
 • Interjú: Gáncs Péter, a Magyarországi Ev.Egyház Déli egyházkerületének püsköke
 • Működik a MEK-iroda
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Falu Tamás: Esti ima (vers)

 • ÚTITÁRS XLIX.évf. 2005. 4.szám
  Címoldal:
  Scholz László: Kérdd ma a holnap kenyerét!
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: Az Úr közel! (Garai András)
 • Végre együtt (Codex Sinaiticus)
 • Vatikánváros
 • Ritka megtiszteltetés (Templeton-díj)
 • 3. oldal:
 • A Biblia: Akit Isten hordoz - 15. Ámósz próféta könyve (GI)
 • Ritter Lajos András: Hangtalanul (vers)
 • 4. oldal:
 • Ifjúsági Konferencia 2005
 • Bemutatjuk: Joób Szilárd
 • 22 év után (Interjú Kiss Jenő nyelvészprofesszorral)
 • Scholz László: Sürgetés (vers)
 • 5. oldal:
 • Egyháztörténelmünk "csillagai": 3. Bocskai István (Pósfay György)
 • 6. oldal:
 • A kereszténység 7 oszlopa: 4. A szent keresztség
 • Személyes búcsú Scholz László halálára (Makovitzky József)
 • 7. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 4. A búza
 • Presbiterkapcsolatok - Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (Varga Pál)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés
 • Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 51. és 107. (vers)
 • Kitekintés (hírek)

 • ÚTITÁRS XLIX.évf. 2005. 3.szám
  Címoldal:
 • Kapi Béla: Kedves amerikai testvéreim!
 • címlap
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: Apcsel 2,42 (Garai András)
 • Rövid hírek
 • A Lélek gyümölcse: A szeretet
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA: Gyülekezet a versenypályán - 15. Pál Korintusba írt levelei (G.I.)
 • A Lélek gyümölcse: Jóság
 • 4. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 3. A Fügefa
 • Róma - folytonosság vagy váltás?
 • Tirana, Albánia
 • A Lélek gyümölcse: Szívesség
 • 5. oldal:
 • Egy testvéregyház bemutatkozik (Württembergi Evangélikus Egyház)
 • A Lélek gyümölcse: Békesség
 • 6. oldal:
 • A kereszténység 7 oszlopa: 3. Miatyánk
 • József Attila: Én nem tudtam (100 éve született József Attila)
 • A Lélek gyümölcse: Türelem
 • 7. oldal:
 • Történelmi mozaikok (Ludván É., G.I., Gábry S.)
 • Pecznyík Pál: Pünkösd napján
 • A Lélek gyümölcse: Hűség
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Szabó Zoltán Gábor (1932-2005)
 • A Lélek gyümölcse: Szelídség
 • ÚTITÁRS XLIX.évf. 2005. 2.szám
  Címoldal:
 • Túróczy Zoltán: A halottak feltámadnak
 • címlap
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló: Lk 24,46-47 (Garai András)
 • Szemerédi Tibor: Megélt ökumené
 • Gyülekezeti hír (Svájc)
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA: Kivezetlek a szolgaságból - 14. Mózes második - azaz a Kivonulás Könyve (G.I.)
 • 4. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 2. A Tövis és izsóp
 • Jó hír Nyíregyházáról (G.A.)
 • 5. oldal:
 • Egyháztörténelmünk "csillagai": 2. Károlyi Gáspár
 • Reményik Sándor: A fordító (Károli Gáspár emlékezetének)
 • 6. oldal:
 • A kereszténység 7 oszlopa: 2. A hitvallás
 • Pecznyik Pál: Nincs a sírban Ő!
 • Rajzok a homokban
 • 7. oldal:
 • Nem jó kilátások
 • Hogy szót értsünk
 • Könyvismertetés: Balla Bálint "Szűkösség" c. könyve (Ritter L.A.)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Zavar a Megfeszített
 • Fejes István: Lelkem, nézz a Golgothára
 • ÚTITÁRS XLIX.évf. 2005. 1.szám
  Címoldal:
 • Gémes István: Utólag karácsonyról
 • címlap
  2. oldal:
 • Kéthavi útravaló (Garai András)
 • Boldogok vagytok (EMEIK 2005)
 • Innen- onnan
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA: A félelmmentes szeretet - 13. János három levele (G.I.)
 • 4. oldal:
 • Kis bibliai botanika: 1. A szőlő
 • Kelemen Erzsébet diakonnissza testvér 1910 - 2004 (Terray László)
 • Meghívó: Presbiteri találkozó Holzhausenban
 • 5. oldal:
 • Egyháztörténelmünk "csillagai": 1. Bornemisza Péter
 • Görbe tükör
 • 6. oldal:
 • A kereszténység 7 oszlopa: 1. A tíz törvény
 • Könyvismertetés: Szabadi Sándor: Dante Alighieri, Isteni színjáték
 • 7. oldal:
 • Nincs földi paradicsom: Katasztrófa-kalendárium
 • Hogy szót értsünk
 • Árulkodó összefüggések
 • Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai napjai 2005
 • Áprily Lajos: Fa vagyok
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Felhívás: Ravasz László Jótékonysági Egyesület
 • Áprily Lajos: Bíztatás a télben
 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 6.szám
  Címoldal:
 • Pátkai Róbert: Karácsony a feltámadás fényében (Ézs 11,1-9)
 • 2. oldal:
 • Megtudjátok, jön a szabadító (Garai András)
 • Sepsiszentgyörgy, Erdély
 • 3. oldal:
 • A Biblia: "A legvilágosabb evangélium" - 12. Pál Rómaiakhoz írt levele (G.I.)
 • 4. oldal:
 • "Mindeddig megsegített bennünket az Úr!"
       50 éves a Berni Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet (Szabó Emőke)
 • 5. oldal:
 • Karácsony-harmadnapi meghallgatott imádság (Pósfay György)
 • Balog Miklós: Karácsony fénye (vers)
 • 6. oldal:
 • Stuttgarti látogatás (Kiss Tamás, Sajógömör)
 • Családi hír (ifj.Joób Olivér)
 • 7. oldal:
 • Kis bibliai anatómia: 6. A láb
 • Jövel! (Giovanni Paini, imádság)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)

 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 5.szám
  Címoldal:
 • Vajta Vilmos: A Lélek ereje
 • 2. oldal:
 • Jobb velem a világ? (Garai András)
 • A halál a képernyőn (német cikk nyomán)
 • 3. oldal:
 • A Biblia: 11. Habakuk próféta könyve - Őr a vártán!
 • Családi hírek
 • 4.+ 5. oldal:
 • Imádkozzunk Európáért! (Gémes István)
 • Mibe vetik bizalmukat az európaiak?
 • 6. oldal:
 • Szívesen emlékszem ... (Óvári Éva)
 • Kelemen Erzsébet testvér 1910 - 2004
 • M.Kaléko (vers)
 •  
  7. oldal:
 • Kis bibliai anatómia: 5. A nyelv
 • Luther levele Spengler Lázárhoz Nürnbergbe
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Karl Loewe: Az óra (vers)
 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 4.szám
  Címoldal:
  Megpihenünk? - Zsolt.5,9 (Gémes István)
  2. oldal:
 • Ellenszéllel szemben - Mk. 6,50 (Boros Péter)
 • Nem árt tudni ... ("Autobahnkirche" = autópálya-templom)
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA: Velünk az Isten! (10. Máté evangéliuma) (G.I.)
 • Balogpádári köszönet
 • 4. oldal:
 • Nemzedékről nemzedékre
      45. EMEIK (Ifjúsági Konferencia, Holzhausen 2004)
 • Rövid hírek
 • 5. oldal:
 • Kis bibliai anatómia: 4. A kéz
 • Derűs hétköznapi hálaadás
 • 6. oldal:
 • Labdarúgás és misszió? (Becht Gábor)
 • Elnőiesedett egyházak?
 • Elgondolkodtató statisztikák
 • Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 146
 • Gyülekezeti képek (Hannover)
 • 7. oldal:
 • Beszámoló a második nyugat-európai presbiteri találkozóról (Varga Pál)
 • Konferencia Leondingben (Ny-Európai Magyar Prot.Gyülekezetek Szövetsége)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 135.

 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 3.szám
  Címoldal:
 • Pátkai Róbert: Merre van Európa?
 • Hol kapjuk a Szentlelket?
 • 2. oldal:
 • A missziói parancs (Scholz László: Szentlélek tábora)
 • Isten bizonyára szeretet (Sadhu Sundar Singh, indiai misszionárius)
 • Konfirmáció - és kijáró tilalom (Rafidia, Palesztina)
 • 3. oldal:
 • A Bilia: Válaszd az életet!
     9. Mózes 5. könyve (Gémes István)
 • 4. oldal:
 • ... Istenhiány ... (Garai András)
 • Gyermekkórus a stuttgarti március 15-i istentiszteleten (kép)
 • New York, USA
 • 5. oldal:
 • KIS BIBLIAI ANATÓMIA
     3. A fül és a hallás
 • "Képzeljünk el egy embert..." (A. Bittlinger)
 • Magyarország templomai az internet-en
 • 6. oldal:
 • Ez a Jézus provokál engem! (Padre Zezinho, Brazilia)
 • Fogyatékosok?! (Dobay Sándor: Lelkészi Levél )
 • Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ)   -   Magyar Katolikus Rádió
 • Nyugat-európai magyar presbiter-találkozó - Holzhausen (kép)
 • Gyermekem 11 kérése
 • 7. oldal:
 • Kell egy hű útitárs! Aranylakodalmi széljegyzet (Szimon János)
 • "A szeretet lelki ajándéka által ..." (Vajta Vilmos)
 • Innen - onnan
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Mit tesz a Szentlélek? (H. Schlier)
 • Szent-Gály Kata: Kérdések válasz nélkül
 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 2.szám
  Címoldal:
 • Batizi András:HÚSVÉTI ÉNEK
 • 2. oldal:
 • A feltámadott bizonyosságában (Boros Péter)
 • A veszélyes "négyes"
 • Görgey Gábor: MÉG MA
 • Rövid hírek
 • 3. oldal:
 • A Biblia - Lélekápolás
     8. Az első thesszalonikai levél (Gémes István)
 • Mikor feszítették meg Jézust?
 • Terray László 80 éves
 • 4. oldal:
 • Miért ne együtt?
     5. A Bázeli Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet (Ludván Éva, Szabó Emőke
 • 5. oldal:
 • Kis bibliai anatómia: 2. A szem
 • Heródes "JELE"
 • 6. oldal:
 • Gondolatok a könyvtárban
     Gémes István: Hungari et Transylvani c. kötetének bemutatójáról
 • 3 vagy 4 szög?
 • Meghalt Szépfalusiné Wanner Márta
 • 7. oldal:
 • Karrier - vagy veszélyes kaland?
     Beszélgetés Rudersdorfné Gyökössy Kingával
     az au-pair-lányokról
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • A császár barátja
 • Reményik Sándor: Nem teljes a pohár (részlet)
 • ÚTITÁRS XLVIII.évf.2004. 1.szám
  Címoldal:
 • És ha nem született volna meg ...?
 • 2. oldal:
 • Hiánycikk a hűség? (Boros Péter)
 • Olvastuk ... ... olvastuk
 • Idézet Augusztinusz-tól
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE: Jézus mindenkié!
        7. Lukács evangéliuma (Gémes István)
 • Ír áldás
 • Családi hírek
 • 4. oldal:
 • Kis bibliai anatómia: 1. A szív
 • Bibliakert a Balatonnál
 • Szent-Gály Kata: A remeték dombján
 • Egyiptom (németből)
 • 5. oldal:
 • Miért ne együtt?
        4. A Franciaországi Magyar Protestáns Egyház
        (Heddad Anne Marie gondnok)
 • 6. oldal:
 • A "drága" gyermek
 • Kutas Kálmán: Himnusz
 • A Protestáns Szabadegyetem 2004. májusi konferenciája
 • INNEN ... ... ONNAN
 • Szolovjov orosz filozófus idézete
 • 7. oldal:
 • Szlovákiában jártunk (Óváry Éva)
 • Böjte Csaba ofm leveléből
 • Idézet Augusztinusz-tól
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Molnár Gyula: Madáretető
 • Impresszum
 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003. 6.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címoldal:
 • R.A.Schröder: Krisztus, várunk
 • Szerzői jogok megsértése miatt el kellett a képet távolítani az oldalról.
  2. oldal:
 • Megtaláltuk Jézust! (Madocsai Miklós)
 • EMEIK-meghívó
 • Mint a mesében
 • Szegények voltak Józsefék?
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        Az Isten Fia - ember fia
        6. Márk evangéliuma (Gémes István)
 • Ki az Isten Fia?
 • 4. oldal:
 • Bemutatkozom ... (Szabó Emőke)
 • Adóbevallás római módra?
 • Jubileumi, 30. konferencia Ludwigsburgban
 •   
  5. oldal:
 • Velünk az Isten! - Mt 1,23 (Pósfay György)
 • Értünk, értünk, értünk!
 • Nyugati diákok Magyarországon (Nyugati hírlevél)
 • 6. oldal:
 • EMLÉKEZZÜNK!
  • 250 éves a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség (Garai András)
  • Keresztény politikus szobra (Polgárdi Sándor)
 • Ókori emigráció?
 • 7. oldal:
 • 101 éves az ádventi naptár
 • Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről
 • Királyok vagy csillagászok?
 • (hírek)
 • 8. oldal:
 • Mikor született Jézus?
 • Kitekintés (hírek)

 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003. 5.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címoldal:
 • Szabó József: Luther és a Biblia -(A nagy reformátor - Győr, 1936)
 • 2. oldal:
 • Láttál-e jelt? - Madocsai Miklós: Biztassátok egymást
 • "A hit hallásból van"
        40 éves a magyar nyelvű evangélikus rádiómisszió (Garai András)
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        A szabadulás öröme
        5. Ézsaiás könyve: 40-66. fejezet (Gémes István)
 • "Maria Dorothea von Württemberg - Ein Leben für Ungarn"
 • (Luther-idézet)
 • 4. oldal:
 • Legnehezebb lelkipásztori szolgálatom (Szimon János)
 • Turmezei Erzsébet: TEGNAP ... MA ... HOLNAP
 • Afrikai ébredés
 • 5. oldal:
 • A kérdések kérdése - Jn 21,15-19
        (Gáncs Péter ev.püspök igehirdetése)
 • 6. oldal:
 • 25 áldott év (Nt. Breglec Árpád - Sydney)
 • Márton Áron díjat kap a Bethlen Otthon
 • Templomok biztonsága Magyarországon
 • Feltámadunk!
 • hírek - (H.Cornelissen, idézet)
 • 7. oldal:
 • Miért ne együtt?
        3. A Rajna-vidéki és Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Kovács Imre: Elégia, mely imádság is
 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003.4.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címlap:
 • Gémes István: Életöröm?
 • 2. oldal:
 • Madocsai Miklós: Háromlépcsős rakéta
 • Szent-Gály Kata: Szeretnék
 • Kolostor a Bódeni tónál
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        A lélek sordásában
        4. Az Apostolok Cselekedetei könyve (Gémes István)
 • 4. oldal:
 • Varga Pál: "Presbiter-seregszemle" Nyugaton
 • Kierkegaard-idézet
 • Melanchton Fülöp: Imádságos imamagyarázat
 • 5. oldal:
 • "Nem voltunk egyedül a konferencián." (Ludván Éva)
        Beszámoló a 44. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciáról
 • Innen ... Onnan ...
 • 6. oldal:
 • S O S (G.I.)
 • Szent-Gály Kata: Bibliás szavak
 • 7. oldal:
 • "Istennel a hazáért és a szabadságért" (Benedek-Bodor Blanka)
        Rákóczi ünnepség Mainzban
 • Személyi hírek
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Szent-Gály Kata: A lélek örömével
 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003.3.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címlap:
 • Békét teremts! (Luther-idézetek)
 • 2. oldal:
 • Madocsai Miklós: Tömegben
 • A kő marad - Andorka Eszter + (Németh Zoltán - Missziói Magazin)
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        3. Zsoltárok könyve: többszólamú istendícséret (Gémes István)

 • Baja Mihály: Szentlélek Isten
 • 4. oldal:
 • Miért ne együtt? (Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége)
        2.Az Észak-Német Református Lelkigondozó Szolgálat
 • Levél Kárpátaljáról
 • 5. oldal:
 • Őszinte szó - legjobbkor. Három intézet az úrvacsora kérdéséről.
 • Szentlélek, tölts el minket! (Gyökössy Kinga)
 • 6. oldal:
 • Amerikás magyarok:
        II. Mai helyzet (Veres Kovács Attila - Harangszó)
 • (hír)
 • 7. oldal:
 • Kövek, csontok és egy üres sírgödör (németből)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Müncheni gyülekezeti hír
 • A víz éve
 • Fogyatékosok éve
 • Scholz László: Pünkösdi biztatás
 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003.2.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címlap:
 • Ordass Lajos: Jézus passiója
 • 2. oldal
 • Madocsai Miklós: Gipszfigurák
 • András Ágoston: Mint a torony!
 • Ez is Húsvétra mutat
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        2. Program egy egész életre: János evangéliuma (Gémes István)

 • (hírek)
 • 4. oldal:
 • Amerikás magyarok
        I. Történeti áttekintés (Veres Kovács Attila - Harangszó 2003)
 • Színész a katedrálisban
 • Két hír Oroszországból
 • 5. oldal:
 • Nyolc nap menetrendje?

 • Mégis
 • 6. oldal:
 • Kibékültünk ...?
 • Túrmezei erzsébet: Meddig?
 • Feltámadáshit az Ótestamentumban (E.Jacob)
 • 7. oldal:
 • Miért ne együtt? (Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége)
        1. Az Ulm-környéki magyar protestáns gyülekezet
 • Feltámadunk! Meghalt Kiss Szabolcs, ny.ref.lelkész
 • (hír)
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Csak egy Miatyánkot ...
 • ÚTITÁRS XLVII.évf.2003.1.szám
  Az ÚTITÁRS 2003 1. számától kezdve egy oldalon olvasható a lap - az eredeti (nyomtatott) kiadásnak megfelelően 8 oldalra/bekezdésre felosztva.
  Címlap:
 • Reményik Sándor: Békesség Istentől
 • 2. oldal:
 • Madocsai Miklós: Bízzatok - Én vagyok, ne féljetek!
 • Protestáns Szabadegyetemi konferencia
 • Kutas Kálmán: Ő jön
 • Nyugat-Európai Presbiteri találkozó
 • 3. oldal:
 • A BIBLIA ÉVE
        1. Vallomás az örömről: Pál Filippibe írt levele (Gémes István)
 • 4. oldal:
 • Hit - remény - bizalom - kitartás: Ünnep a Nyárád völgyében
 • Olvasóink írják
 • 5. oldal:
 • A reformáció első költőnője - Elisabeth Cruciger (G.I.)
 • Új hírek - jó hírek?
 • 6. oldal:
 • Visszhang: Könyvismertetés (Weisz J.: Keresztutakon ...) - Bajuszné O.Krisztina
 • Tűnődés az istentiszteletről
 • Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 2003
 • 7. oldal:
 • Bemutatjuk Szabó Gábort (Ausztrália)
 • Mikor válik Betlehem múzeummá?
 • Dávid Ibolya: A teremtett világ misztériuma ... (Könyvismertetés)
 • Csalódás? (Egyházi dokumentumok az ökumenéről)
 • Kutas Kálmán: A szó
 • 8. oldal:
 • Kitekintés (hírek)
 • Gustav-Adolf (GAW-RO) Protestáns-Ökumenikus Romániai Szervezet
 •    

  vissza az oldal elejérevissza az oldal elejére ÚTITÁRS-archívumÚTITÁRS-archívum ÚTITÁRS-honlap

  ======================

  Honlapunkon az -ik látogatót üdvözölhettük 2000. november 24. óta.

  Copyright 2006 by ÚTITÁRS

  Betty Crocker
  Free Web Counter
  Betty Crocker