Gémes István prédikációi
fejújítva: 2010. május 10-én

 

2010-es prédikáció sorozat 2009-es prédikáció sorozatok 2008-es prédikáció sorozatok Sorozaton kívüli prédikációk
Isten kérdez - hogy válaszolsz? Kérdezzük meg Pált! Jézus 12 csodája János evangéliumában 2008
  A hónap igéje Jézus 12 példázata 2009

 

Isten kérdez - hogy válaszolsz? (2010)
A prédikációk elhangzottak a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet stuttgarti é heilbronni istentiszteletein
(Luther-templom, Stuttgart-Bad Cannstatt és Matthäus-templom, Heilbronn-Sontheim))
1. Ádám, hol vagy? (1.Mózes 3,1-13)
2. Kivel mérhetnétek össze? (Ézs 40,25-26)
3. Hol van Ábel, a testvéred? (1.Mózes 4,6-10)
4. Mit csinálsz itt, Illés? (1.Kir 19,9-13)
5. Van szemetek, mégsem láttok? (Mk 8,14.16-21)
6. Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9,1-9)
7. Én vagyok a feltámadás! (Ján 11,20-27)
8. Hiszitek-e? (Mt 9,27-30 + 20,29-34)

 

Kérdezzük meg Pált! (2009)
A prédikációk elhangzottak a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet istentiszteletein
(Luther-templom, Stuttgart-Bad Cannstatt)
1. Megváltozhat-e az ember? (Fil 3,7-14)
2. Bohóckodjunk-e? (1.Kor 4,9-13)
3. Miért ragaszkodunk annyira a feltámadás-hithez? (1.Kor 15,12-20)
4. Kik vagyunk, mi emberek? (Róm 8,19.23)
5. Kit is ünneplünk pünkösdkor? (Róm 8,8-11)
6. No és az asszonyok? (1.Kor 11,11-12)
7. Mire való a gyülekezet? (1.Kor 1,1-9)
8.
9. Mi köze hallásnak a hithez? (Róm 10,13b-15.17)
10.
11. Mi lesz a halottainkkal? (1 Thessz 4,13-14.18)
12. Betlehem - Pál módjára (Gal 4,4-5)

 

A hónap igéje (2009)
A prédikációk elhangzottak a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet Heilbronn-i istentiszteletein
(Matthäus-templom, Heilbronn-Sontheim)
2009 Január igéje: Zsolt 16,5-8
2009 Február igéje: Hol van a ti hitetek? (Lk 8,22-25)
2009 Március igéje: Felebarát szeretete (3 Mózes 19,18+34)
2009 Április igéje: Kinek van adósságlevele? (Kol 2,13-15)
2009 Május igéje: Nem tehetjük, hogy ne szóljunk! (ApCsel 4,15-20)
2009 Június igéje:
2009 Július igéje: Örüljetek az Úrban! (Fil 3,1)
2009 Szeptember igéje: Hol a szívetek? (Lk 12,33-34)
2009 Október igéje:
2009 November igéje: Mi lesz a halottainkkal? (1 Thessz 4,13-14.18)
2009 December igéje:

 

Jézus 12 csodája János evangéliumában (2008)
A prédikációk elhangzottak a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet istentiszteletein
(Luther-templom, Stuttgart-Bad Cannstatt)
1. A kánai lakodalom (Jn 2,1-11)
2. A kapernaumi főember fiának meggyógyítása (Jn 4,46-54)
3. Lázár feltámasztása (Jn 11, 1-44)
4. A vakonszületett meggyógyítása (Jn 9,1-7)
5. A tettenért asszony (Jn 8, 1-11)
6. A 38 éve beteg meggyógyítása (Jn 5,1-9a)
7. A kenyérszaporítás (Jn 6,1-15)
8. Jézus tengeren jár (Jn 6,16-22;25)
9.
10. A csodák csodája (Jn 1,1-5; 9-14)
11.
12.

 

Jézus 12 példázata (2008)
A prédikációk elhangzottak a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet Heilbronn-i istentiszteletein
(Matthäus-templom, Heilbronn-Sontheim)
1. A két házépítés (Mt 7,24-27)
2. A magvető (Mk 4,3-9)
3. Só – mécses – hegyen épített város (Mt 5,13-16)
4. A gyilkos szőlőbérlők (Mk 12,1-8)
5. A jó pásztor és az eltévedt juh (Jn 10,11-15 - Mt 18,12-14 - Lk 15,3-6)
6. A toronyépítés és a hadvezetés (Lk 14,28-32)
7. A farizeus és a vámos (Lk 18,10-14a.)
8. A konkoly (Mt 13,24-30)
9. A szőlősgazda és a munkásai (Mt 20,1-15)
10. A vincellér és a haszontalan fügefa (Lk 13,6-9)
11. A bolond gazdag (Lk 12,16-20)
12. A szolgákra bízott pénzek (Lk 19,12-13;15-26)
12A. A kovász (Lk 13, 20-21)

 

Sorozaton kívüli prédikációk:
Ha az Isten... (Róm 8,31-32) - Elhangzott Mainz-ban, 2008 április 20-án
Gyógyíts meg Uram, ... (Jer 17,14-17) - Ökumenikus istentisztelet, 2009. október 18. St.Joseph-templom Stuttgart-Heslach
Egymásra utaltak (1Kor 4,1-5) - közös német-magyar istentisztelet, 2009.dec.13., Luther-templom Stuttgart-Bad Cannstatt
Karácsonyi jel (Lk 2,10-12) - Karácsonyi és egyben keresztelői prédikáció, 2009.dec.25., Luther-templom Stuttgart-Bad Cannstatt

 

 

Levél a szerzőnek: istvan.gemes kukac freenet.de
 
© Gémes István 2008-2010