K O I N O N I A - Magyar Evangélikus Teologiai Szaklap

 

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének (KÉMELM) teológiai folyóirata
Szerkeszti: Gémes István
Szerkesztőség és kiadóhivatal: D-70184 Stuttgart, Gänsheidestr. 9, Tel. +49-(0)711/23-49-529 - Fax: +49-(0)711/23-49-530;
E-Mail: Istvan.Gemes kukac freenet.de

Utolsó aktualizálás: 2008. június 16.


SOROZAT:
 
Párbeszéd a "Diakóniai Teológiával"
  Sorozat Vajta Vilmos, Terray László és Gémes István cikkeivel a KOINONIA régi számaiból (ONLINE olvashatók!)

 

Kereső:
Egy FreeFind szolgáltatás
Tessék a kívánt fogalmat vagy nevet (ékezetekkel!) begépelni. A kereső kimutatja előfordulását az összes honlap-oldalunkon. HAVONTA FELÚJÍTJVA!
:
tartalomjegyzék online olvasható letölthető pdf-zip-file (*)
KOINONIA72.szám - 2008. Pünkösd
 • Kiss Jenő: Az evangélium hirdetése és az anyanyelv
 • Dawkins istene (ford.)
 • Pósfay György: Személyes egyháztörténet II.
 • "Modern" stratégia?
 • Gémes István: Ajánlólevél
 • Ritter Lajos: 50 év -1956 – 2008 antológia
 • KOINONIA tartalomjegyzék – 1958 – 2008
[pdf - 236 KB]
KOINONIA71.szám - 2007. Karácsony
 • Lejárt a kaláka ideje?
 • Gémes István: Bábel tornya
 • Szedlák Tibor: Személyiség, csoport, egyház
 • Seres Zsuzsanna: Gondolatok a kalákáról
 • Visszapillantó tükör
 • Pósfay György: Személyes egyháztörténet
 • Makoviczky József: Mi közünk Szent Erzsébethez?
 • Cseri Gyula: ... mint akinek nincsen semmijük ...
[pdf - 309 KB]
KOINONIA70.szám - 2007. Pünkösd
 • Gémes István: Kettős állampolgárság
 • Kiss Jenő: Mit kíván a magyar nemzet?
 • Pátkai Róbert: Magyarok Angliában
 • Rusznyák Dezső: Sajógömöri mozaik
 • Makoviczky József: A "szlovákiai Wallenstein"
 • Gémes István: Bibliográfia II.
[pdf - 315 KB]
KOINONIA69.szám - 2006. Karácsony
 • Gémes István: Aki szétszórt, össze is gyűjt
 • O. H. Pesch: Hat tétel az ökuménéről
 • Cseri Gyula: Hinduk hódolata Krisztus előtt
 • Ignác levele az efezusiakhoz
 • Pátkai Róbert: A pápaság – korunk pápái
 • Kiss Jenő: 1956-ról – ötven év távlatából
 • C. P. Thiede: Evangélium és régészet
[pdf - 306 KB]
KOINONIA68.szám - 2006. Reformáció ünnepe
 • Gémes István: Apollós
[pdf - 439 KB]
KOINONIA67.szám - 2006. Feltámadás ünnepe
  TANULMÁNYOK
 • Ifj. Pohóczky Béla: Bornemisza / Abstenius / Péter
 • Szigethy Sándor: Vallás és humor?
 • Glatz József: Söderblom – Stockholm, 1925
 • Gémes István: Gyülekezetépítés a szórványban

 • PÁLYÁM
 • Joób Olivér: Felsőbb osztályban
 • Ifj. Joób Olivér: Ifjúsági lelkész voltam

 • HOZZÁSZÓLÁS
 • Ferenczy Péter (USA): Kálmán Szabolcs cikke, KOINÓNIA 65.sz.
[pdf - 316 KB]
KOINONIA66.szám - 2005. Karácsony
  ÁHÍTATOK
 • Gáncs Péter: Zsolt 103,2
 • Ittzés János: Fil 3,12-14
 • Isó Dorottya: 1Kor 3,9-15

 • ELŐADÁSOK
 • Gémes István: A diakóniai teológia és bírálata
 • Ittzés Gábor: A DT első hazai bírálata
 • Gémes Pál: Barth Károly és a magyar egyházpolitika
 • Csepregi András: A DT kritikája másképp
 • Pátkai Róbert: Vajta Vilmos magyarnyelvű szolgálata
 • Pósfay György: Emlékeim Vajta Vilmosról
 • Ifj.Fabinyi Tibor: Küzdelem a lutheri teológia érvéenyesüléséért
 • Böröcz Enikő: A lutheri teológia tartaléka az egyházvezetés számára

 • VISSZAEMLÉKEZÉS
 • Isó Zoltán: Egy utazás maradandó emlékei
[pdf - 627 KB]
KOINONIA65.szám - 2005. Pünkösd ünnepe
 • Pátkai Róbert: A diakóniai teológia nyugati megítélése
 • Gémes István: Pál missziója
 • "Haragvó Isten?" – Hozzászólás és kritika
 • Kálmán Szabolcs: Találkozásom 45 év után az otthonnal
[pdf - 334 KB]
KOINONIA64.szám - 2004. Reformáció ünnepe
 • Glatz József: Trója és a Biblia
 • Gémes Pál: Mire jó a "haragvó Isten"?
 • Gémes István: Bosszuálló Isten? – Mit szól hozzá Jézus?
 • Katkó Gusztáv: Bodrogközi krónikás emékek
 • Thiering Etelka: Gondolatok Gémes István "Színlátás" c.könyvéről
 • Bedök Pál: Régi jajkiáltás
[pdf-zip - 1452 KB]
KOINONIA63.szám - 2004. István király ünnepe
 • Özv. Ruzsa Istvánné: Nt. Ruzsa István első magy. ág.h.ev. amerikai lelkész életrajza és működése.
[pdf-zip - 449 KB]
KOINONIA62.szám - 2004. Feltámadás ünnepe
 • Dr. Jakab Attila: A pasztorális levelek egyházszervezeti modellje
     Társadalom- és intézménytörténeti megfontolások
 • Dr. Boleratzky Lóránd: Ordass és Mindszenty
 • Görög Hajnalka: Az értelmes élet tükre 17-18.sz.-i erdélyi templomok festett kazettás mennyezetein
[pdf-zip - 433 KB]
KOINONIA61.szám - 2003. Az Úr testetöltése napján
"... Mert Krisztus szeretete szorongat minket ...
A 80 éves Terray László köszöntése
 • Ad multos annos!
 • Gáncs Péter: "Akik Istent szeretik, minden javukra szolgál."
 • Gémes István: Nem vagytok többé idegenek
 • Gémes Pál: A "más" Isten gyermekei
 • Glatz József: Új köntös
 • Hulej Enikő: Elhivatásunk kommunikációra szól
 • ifj.Joób Olivér: Életünk válságai és a lelkigondozás
 • Villáminterjú Kelemen Erzsébetdiakonisszatestvérrel
 • Molnár-Veress Pál: Soha nem késő elismerés
 • Dr.Pósfay György: Tanulságok a magyarországi hitvallások történetéből
 • Rusznyák Dezső: Oldd le sarudat!
 • Szigeth Sándor: Természettudomány és hit?!
 • Szilas Attila: Rögtön cselekedett!
 • Szöllősy Pál: Terray László és a svájci magyar protestánsok
[pdf-zip - 638 KB]
KOINONIA60.szám - 2003 reformáció ünnepe.
 • Gémes István: Bibliográfia
[pdf-zip - 238 KB]
KOINONIA59.szám - 2003. Jakab apostol napja
 • Adorján Zsolt: Identitás és integráció a határon kívüli magyarság szemszögéből
 • Ittzés János: Európa lelke - a Lélek Európája
 • A Magyar Evang. Tanácskozó Testület állásfoglalása - 2003.5.14
 • Pátkai Róbert: A civil társadalom, az állam és az egyház viszonya
 • Hazai tükör
 • Gémes István: Szabadság - szolgaság? (Gal 5,1+13)

[pdf-zip - 335 KB]
KOINONIA58. szám - 2003. Húsvét
 • Pátkai Róbert: A nyugati magyarság jövője - Lehetőségeink a realitás fényében
 • Gémes István: A Szentlélek az őskeresztyén igehirdetésben

[pdf-zip - 290 KB]
KOINONIA57.szám - 2002. Karácsony
 • Pósfay György: Az amerikai evangélikus egyház története - III.
 • Fasang Árpád: Igyekezzünk jóhiszeműen gondolkozni a kutúráról
 • Siegmund-Heineke Eszter: Románkori gyöngyszem Erdélyben
 • Gémes István: Balla Bálint: Szűkösség
 • Szigethy Sándor: Az állami ateizmus országában

[pdf-zip - 371 KB]
KOINONIA56.szám - 2002. Pünkösd
 • Terray László: Ordass Lajos bizonyságtételének visszhangja külföldön
 • Gémes István: "... mivel ez a szolgálatunk ..." (2Kor 4,1-7)
 • Szelényi Pál: Korálkönyvünk harmóniai alkatáról
 • Gémes István: Könyvekről
  (Rőzse I.: A halál árnyékában; Boleratzky L.: Magyar Evangélikus Egyházjog II.; Benyik Gy.: A magyarországi biblikus irodalom; Boleratzky L.: Aki mindvégig állhatatos maradt; Ordass L.: Útravaló)
[html]
[pdf - 539 KB]
KOINONIA55.szám - 2001. Reformáció ünnepe
 • "Hiteles tanúk, hiteles szolgálat"
  Lelkészevangelizáció, Nagyveleg, 2001. április 29-május 1
  Baranyay Csaba (Jer 7,1-11)
  Ferenczy Andrea (Jer 15,19-20)
  Isó Dorottya (Jer 23,1-6)
 • Rusznyák Dezső: Hirdessétek Isten üzenetét
 • Schlinck/Pósfay György: Az Ágostai hitvallás ökumenikus jellege
 • Gémes István: Számadás és előretekintés
 • Helyesbítés
[html]
[pdf-zip - 344 KB]
KOINONIA54.szám - 2001. Ág.Hitv. emléknapja
"Krisztusért járva követségben ..."
- Pósfay György 80 éves -
 • Pátkai Róbert: Egyházunk utazó nagykövete
 • Glatz József: Reggeli áhítat (Mt 28,16-20)
 • Bándy György: A jubileumi év a szentség törvényében (3Móz 25)
 • Ifj. Joób Olivér: Erő az erőtlenségben
 • Szigethy Sándor: Igehirdetés pünkösd ünnepén
 • Joób Olivér: A gonosz az életünkben
 • Pátkai Róbert: Az egyház jövője – a jövő egyháza
 • Glatz József: A keresztségről
 • Gémes István: Mit adott a kereszténység a magyarságnak?
 • Molnár-Veress Pál: A herrnhutiak és ami előttük volt
 • Terray László: "A munkaadó sürget" – Gisle Johnson arcképéhez
 • Gémes Pál: Új utak a konfirmandusoktatás terén
 • Varga Pál: Nyugat-európai evangélikus és református énekeskönyvek
[html]
[pdf-zip - 1958 KB]
KOINONIA53.szám - 2001. Epiphanias
 • Idézet Szentgyörgyi Alberttől
 • Dr. Ferdinánd István életrajza
 • Glatz József: Előszó
 • Ferdinánd István: A teológia és filozófia viszonya
 • Ferdinánd István: Az Übermensch
 • Kálmán Attila: Mozaikok a magyar oktatás 1000 évéből
 • Gémes István: Utas vagyok e világban
[html]
[pdf-zip - 413 KB]
KOINONIA52.szám - 2000. karácsony
 • Idézet: Gustaf Aulén, Dramat och symbolerna, 1965.
 • Ad multos annos – Pátkai Róbert 70 éves
 • Gémes István: A lelkipásztor – megértő lény
 • Rusznyák Dezső: Igehirdetés
 • Szigethy Sándor: Temetési prédikáció
 • Glatz József: Evangélikus identitásunk
 • Joób Olivér: Az egyén bizonyságtétele
 • Pósfay György: Egy találkozóról ...
 • Gémes Pál: Visszatekintés – 16 év után
 • Terray László: Norvég ácsból magyar nemes
 • Bolla Árpád: Hogyan tovább, EKME?
[html]
[pdf-zip - 572 KB]
KOINONIA51. szám - 2000. húsvét
 • Idézet - ex: Paul Tillich: Korrelationen. Die Antworten der Religion auf Fragen der Zeit. 1975. 138-139.
 • Joób Olivér: A “Szentek közössége”
 • dr. Tempfli Imre: Mit adott a kereszténység a magyarságnak? 1. Nyugathoz kapcsolta őket.
[html]
[pdf-zip - 369 KB]
KOINONIA50. szám - 1999. karácsony
 • Idézet - ex: H.E.Richter: Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen
 • dr. Lampérth Gyula: Merre visz az út? (Zsinati ülésszakok)
 • Gémes István: Pál és az idő
 • D.Szebik Imre: A belső; megújulás feltételei
 • Terray László: Kiegészítés Vajta Vilmos bibliográfiájához
[html]
[pdf-zip - 260 KB]
KOINONIA49. szám - 1999. pünkösd
 • Idézet: Láncreakció - szekuláris apokaliptika (Ex: David F. Noble, The Religion of Technology. The Divinity Man and the Spirit of Invention, 136-7.)
 • dr. Boleratzky Lóránd: Ordass Lajos: válogatott írások II.
 • dr. Hafenscher Károly: A kereszt teólógiájának esélyei a posztmodern társadalomban
 • A Szerkesztő kérdezi: Van-e még értelme?
[html]
[pdf-zip - 267 KB]
KOINONIA48. szám - 1998. karácsony
In memoriam: Vajta Vilmos (1918 - 1998)

 • Pósfay György: Visszapillantó tükör
 • Vajta Vilmos: Az istentiszteletről
 • A hálás ösztönző
 • Gémes István: Öt Jézus-regény - Vajta Vilmos tolmácsolásában
[html]
[pdf-zip - 228 KB]
KOINONIA47. szám - 1998. Pünkösd
"Csillogás a gyémántmosó szitájában" II. (*)
Gémes István tiszteletére - Magyarország határain kívül élö lelkésztársai
 • Szépfalusi István: "Fényképes Krónika"
 • Szigethy Sándor: Az imádkozás pszihológiája
 • Terray László: "... nem hiábavaló ..."
 • Vajta Vilmos: Az író könyörgése - Lars Ahlin emlékére (1915-1997)
 • Varga Pál: A keresztény egység kérdése az Újszövetségben
 • Weisz Jenő: Álmodni merni kell!
(*) I.kötet lásd: 45.szám, 1997 reformáció ünnepe

[pdf-zip - 1210 KB]
KOINONIA46. szám - 1997 karácsony
 • Pósfay György: Isten emberei - távol a szülöhazától
 • Terray László: "... ahová te nem akarod"
 • Gémes István: "... ha mindent megtettetek ..."
 • Gémes István: Kiscsoportos keresztyénség - út a jövö felé?
[html]
[pdf-zip - 861 KB]
KOINONIA45. szám - 1997. reformáció ünnepe -
"Csillogás a gyémántmosó szitájában I."(*)
Gémes István tiszteletére - Magyarország határain kívül élö lelkésztársai
 • Ajánlás
 • Glatz József: Mi az igazság?
 • Joób Olivér: Az ember megbízatása
 • Mezmer Ottó: Hol van Sziget?
 • Pátkai Róbert: Emlékezés George Bell chichesteri püspökre
 • Pósfay György: A szétszórtságban élök közt végzett lelkipásztori munka mint feladat és mint örömök forrása
 • Rusznyák Dezső: Évzáró jelentés az 1993. évről.

(*) II.kötet lásd: 47.szám, 1998 pünkösd

[pdf-zip - 1408 KB]
KOINONIA44. szám - 1997. húsvét
Terray László : Misszió és hitvallás. Kommentár egy doktori értekezéshez (Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan müködik. A magyar protestáns külmissziói mozgalom (1756-1951))

[pdf-zip - 675 KB]
KOINONIA43. szám - 1996. karácsony
Gémes István: A szorongó ember. Pál antropológiájának egy elfelejtett szelete.

[pdf-zip - 540 KB]
KOINONIA42. szám - 1996. reformáció ünnepe
Pósfay György: Az amerikai evang. egyház történetének vázlata II.

[pdf-zip - 1042 KB]
KOINONIA41. szám - 1995. karácsonyán
 • doc.ThDr. Bándy György: A somorjai evangélikus egyházközség rövid története
 • Dr.Pósfay György: Az amerikai evang. egyház történetének vázlata I.

[pdf-zip - 1004 KB]
KOINONIA40. szám - 1995. pünkösd
Pósfay György: Luther viszonya a Szentíráshoz

[pdf-zip - 1219 KB]
KOINONIA39. szám: 1994. karácsony
 • Gémes István: Isten elsödleges ajándéka
 • José J. Veiga: A Gép
 • Gémes Márton: Ki a lovas
 • Kolozsvár - Nagyvárad.
  Gémes I. prédikációja (ApCsel 6,1-7-ről) a KÉMELM - NyEMRLSz 5.Teológiai Konferenciáján
[html]
[pdf-zip - 694 KB]
KOINONIA38. szám: 1993. karácsony
 • Terray László: Curriculum vitae
 • Gémes István: Hetven ...
 • Vajta Vilmos: Terray László írásai
 • Bibliográfia 1948.július - 1993.október

[pdf-zip - 860 KB]
KOINONIA37. szám: 1993 pünkösd
Gémes István: A teremtés kezdete óta. Adalékok a "Jézus és a tóra" témához

[pdf-zip - 1090 KB]
KOINONIA36. szám: 1992 karácsonya
Pósfay György: Az egyház univerzalitása Luther tanításában

[pdf-zip - 883 KB]
KOINONIA35. szám - 1992 pünkösd
Vajta Vilmos: A szeretet keresztény értelmezése
(A "lundi teológia" a múltban és a jövőben)

[pdf-zip - 1347 KB]
KOINONIA34. szám - 1990 május
 • Vajta Vilmos: Ökumenikus tapasztalatok.
  Előadás a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián 1989 október 20-án
 • Epilógus
KOINONIA33. szám - 1988 június
 • Vajta Vilmos nyomtatásban megjelent munkáinak jegyzéke - 70. születésnapja alkalmából
33. szám - Beiheft:
Bibliographie Vilmos Vajta - zum 70. Geburtstag 15.Juni 1988
KOINONIA32. szám - 1987 december
Gémes István: Az emigrációs igehirdetés alapproblémái.
Előadás a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége és a Nyugat-Európai Református Lelkigondozói Szolgálat közös teológiai konferenciáján Maulbronnban 1987 szeptember 22-én

[pdf-zip - 420 KB]
KOINONIA31. szám - 1986 december
Az 1.-30. számok tartalomjegyzéke (megjelent a 31. szám mellékleteként)
Folyamatosan bõvítjük a KOINONIA régebbi számainak számítógépes feldolgozását.
Online olvashatók a "Párbeszéd a 'Diakóniai Teológiával'" c. sorozatban Vajta Vilmos, Terray László és Gémes István tanulmányai a 26.-28. KOINONIA-számokból.
Feliratkozás a levelezőlistára (automatikusan értesítjük legújabb kiadványaikról)
Régebbi számok a szerkesztőségen kaphatók!

(*) pdf-file-ok olvashatóak pl. az ingyenes ADOBE ACROBAT READER-el - letölthetö alatt az internetből.
Elötte egy csomagolóprogrammal a zip-file-t ki kell bontani - ingyenes csomagoló pl. a PowerArchiver2000 (letölthető: http://ipsoft.cjb.net).

Áttekintés az összes letölthető KOINONIA-számról: Index-oldal

======================

Számolónk szerint a -ik látogatót üdvözölhettük 1999.augusztus 30 óta.

======================vissza az elejére Tartalomjegyzék                          Nézzen át ide is: ÚTITÁRS - Magyar Evangéliumi Lap - HONLAP