Külföldön
Élö
Magyar
Evangélikus
Lelkészek
Munkaközössége
KÉMELM
2001. szeptember 6.

   

Sajtóközlemény

Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Ludwigsburg / Németország 2001 szeptember 2-4.

A Kárpát-medencén kívül mûködő, európai, magyar-nyelvû protestáns gyülekezetek nagy többsége - a svédországi protestáns, a svájci protestáns és az ausztriai református országos szolgálat, valamint a Párizs, Köln, Hannover, Stuttgart és Ulm székhelyû protestáns, regionális gyülekezetek az elmúlt évben megalakították a Nyugateurópai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségét ("Szövetség").

A Szövetség 2001 szeptember 3- és 4-én tartotta első, rendes, tisztválasztó közgyûlését. A 9-tagú választmány elnökké Varga Pált, az Ulm-környéki gyülekezet református lelkészét, társelnökké Gémes Pált, a stuttgarti gyülekezet evangélikus lelkészét és titkárrá Jaskó Irént, az angliai református egyház tagját választotta meg.

A Szövetség célja a tag-gyülekezetek egymás közötti kapcsolatainak elősegítése, kölcsönös tájékoztatás, teológiai továbbképzés és a taggyülekezetek érdekeinek képviselete.

A Szövetség nyitott az eggyüttmûködésre minden nyugat-európai magyar protestáns - református vagy evangélikus - gyülekezettel.

A Szövetségnek vannak egyéni tagjai is, akik a magyar nyelvû lelkigondozás érdekében jelentős tevékenységet fejtenek ki.

A Szövetség Választmánya a jövőre vonatkozó munkatervét a következőkben fogalmazta meg:

A jövő évi találkozóra / Közgyûlésre Basel közelében - a franciaországi "Glay Egyházi Központ"-ban - kerül sor szeptember 5-8. között.

olvassa szintén:
KÉMELM
kapcsoló a KÉMELM-honlapra
olvassa szintén: