Külföldön
Élö
Magyar
Evangélikus
Lelkészek
Munkaközössége
KÉMELM
2001.szeptember 6.

   

Megalakult a METT

A Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete (METT) 2001 augusztus 18-án Orosházán, a III. Országos Evangélikus Találkozó keretében megalakult. Tagjai a Kárpátmedence és a nyugati diaszpóra magyar evangélikus egyházai, közösségei.

A METT céljait és feladatait a közösen elfogadott és aláírt "Megállapodás" foglalja egybe:MEGÁLLAPODÁS A Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületének megalakulásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE), a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus-Lutheránus Egyház (RAHELE), az Á.H. Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában és Vajdaságban (AHEKESZ), a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkészek Munkaközössége (KÉMELM), az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia, (AMEK), attól a céltól vezérelve, hogy megerősödjenek a magyar anyanyelvű evangélikusok közötti testvéri kapcsolatok és egymást segítsék az egyházi szolgálat végzésében, a következőkben állapodtak meg: 1. Nevezett szervezetek létrehozzák a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületét (METT), mely a MEE elnökségéből, a RAHELE elnökségéből, AHEKESZ szuperintendenséből, az AMEK vezetőjéből, a KÉMELM elnökéből és titkárából, illetve a késobb csatlakozó egyházközségek képviselőiből áll. 2. A METT legalább két évente egyszer tálálkozik, hogy megbeszéljék a résztvevőket kölcsönösen érdeklő kérdéseket. A találkozások közötti időben pedig kölcsönösen tájékoztatják egymást egyházaik szolgálatairól. 3. A METT célkitűzései közűl kiemelten fontos az, hogyan tudja a Magyarországi Evangélikus Egyház mint a legnagyobb magyar evangélikus közösség támogatni a. olyan lelkészek képzését, akik a trianoni határon kívül végeznének evangélikus lelkészi szolgálatot, vagy b. lelkészek ideiglenes kiküldését ott végzendő szolgálatra. 4. A METT hangsúlyozottan ajánlja, hogy a határon túli minden magyar evangélikus közösségnek legyen a MEE-hoz tartozó testvérgyülekezete élő kapcsolattartással. 5. A METT a továbbiakban minden magyarnyelvű evangélikus-lutheránus közösséget szívesen lát tagjai között, és hívja őket sorai közé. Kísérje Isten áldása a most megalakuló Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületének jövőbeni szolgálatát! Orosháza 2001. augusztus 18. Szebik Imre, elnök-püspök (MEE) Mózes Árpád, püspök (RÁHELE) Dolinszky Árpád, szuperintendens (ÁHEKESZ) Gémes Pál, lelkész (KÉMELM) Dr.Pósfay György, lelkész (az AMEK megbízásából)

 

A III. Országos Evangélikus Találkozó jelmondata és "logó"-ja: "Kelj fel és járj!"

Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke a két "nyugati" képviselővel: (balról) Pósfay György (AMEK) és Gémes Pál (KÉMELM).

Gémes Pál lelkész a KÉMELM nevében aláírja a METT (Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület) megalakulásáról szóló Megállapodást (balra tőle Dolinszky Árpád vajdasági szuperintendens látható).

Pósfay György lelkész az AMEK (Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia) nevében írja alá a Megállapodást.

Az aláírók kézfogása a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testületének megalakulása után.
A képen látható - balról - Mózes Árpád (Kolozsvár - Ro), Dolinszky Árpád (Bajsa - Yu) és Gémes Pál (Stuttgart - D);
nem látszanak: Szebik Imre (Budapest) és Pósfay György (Genf - CH)]
    Az aláírások.