Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Ungarische Evangelische Gemeinde in Württemberg
***
Hungarian Evangelical Community in Wuerttemberg /Germany

 

Tagja vagyunk / Wir sind Teil / We are part of
 
Evang.Lutherkirchengemeinde (S-Bad Cannstatt)
&
Evangelische Landeskirche in Württemberg

Tartalom:

======================

Honlapunkon a -ik látogatót üdvözölhettük 1999.augusztus 28 óta.

======================

Bemutatkozunk

A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Württemberg német tartományban szervezetten a 2. világháború után kezdődött a magyar protestánsok összegyüjtése és lekigondozása. A hagyomány szerint 1947-ben tartott Stuttgartban először magyarnyelvű istentiszteletet a később USA-ba kivándorolt Négyesy Bertalan, ref. lelkész. 1972-ig Kótsch Lajos evangélikus lelkész végezte ezt a munkát a Németországi Magyar Evangélikus Missziói Gyülekezet keretein belül. Nagy segítője volt Szalay István egykori, hazai egyházmegyei felügyelő, aki főleg a Harangszó c. kőnyomatos gyülekezeti lap előállítását és terjesztését végezte. 1972 Októberétől a Brazíliából, Hannoveren át Württembergbe meghívott Gémes István evangélikus lelkész végzi a munkát, 1997 januárjától fiával, Gémes Pállal együtt, aki jelenleg a (Weil der Stadt-) Schafhausen-i német gyülekezet lelkésze. 1980-ban kapcsolódott be az Ulm környékiek gondozásába Varga Pál Szilágyságból származó református lelkész. Évtizedeken át volt a gyülekezeti munka hűséges munkatársa Kelemen Erzsébet diakonissza testvér.

Négyes jellemzője van a gyülekezeti munkának:

  1. Mivel a magyarnyelvű alkalmakra járók, a német állami törvény értelmében, a lakóhelyük szerinti illetékes evangélikus lelkészi hivatalhoz tartoznak, gyülekezetünk istentiszteleti közösség. Benne minden munka magyar nyelven folyik. Ám minden egyházi cselekmény - keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés - az egyes, illetékes lekészi hivatalok engedélyével és anyakönyveztetési joga fenntartásával történik.
  2. Csak olyan lelkész végezheti a magyar munkát, aki főállásban a Württembergi Evangélikus Egyház lelkészi állományához tartozik. Gyakorlatilag ez egy teljes lelkészi állás ellátását jelenti valamelyik német gyülekezetben. A magyar lelkigondozás ezen felűli feladata, amelyért külön fizetés nem jár.
  3. Munkánk azokra terjed ki, akik egész Württembergben szétszórtan élnek. Akár úgy, hogy már itteni lakosok, akár pedig bármely más magyarlakta területről jőve itt időleges munkavállalók (közös vállalatok dolgozói, au-pair-lányok, stb.) Időközben három területi súlypont alakult ki Stuttgart, Heilbronn és Ulm központtal, amelyek legnagyobbja a tartományi fövárosban levő.
    A szétszórtság meghatározza a munkát is. 4-5 városban tartunk rendszeres istentiszteleteket, de a stuttgarti központ körül további három városban vannak különböző jellegű gyülekezeti alkalmak. Sok hívünk utazik 100-200 km-et, hogy rendezvényeinken résztvegyen, ujabban még Hessen-ből és Baden-ből is vannak rendszeres látogatóink.
  4. A stuttgarti istentiszteleteinken 1996-ban átlagban 150-160 magyar vett részt. Mégis gyülekezeti életünk a kis közösségekben játszódik le. Őskeresztény mintára 7 kiscsoport (10-30 fő) találkozik rendszeresen különböző városokban. Itt szorgos bibliatanulmányozással ugyanúgy foglalkozunk, mint a lelki gondozás és a felnőttképzés témáival.
    Nem szabad említetlen hagynunk a munkatársak nagy seregét, akik nélkül szegényes lenne gyülekezeti életünk. Tíztagú presbitérium (amelyben 5 ref., 3 ev., 1-1 szabadegyházi, ill. unitárius egyházi háttérrel rendelkezik) mellett igen sok a szolgálatkész segítőnk. A stuttgart-heilbronni gyülekezetek lelkésze Gémes István és Gémes Pál, Ulm környékén Varga Pál dolgozik. A lelkészi irodát Gémesné Réz Katalin vezeti (l. Címek).

További kapcsolatok: Útitárs


vissza az elejére


Címek - Adressen

Lelkészi hivatal - Pfarramt:
Gänsheide 9, D - 70184 STUTTGART; TEL: 0711 - 2349529; FAX: 0711 - 2349530
drótposta-cím:
Istvan.Gemes kukac freenet.de

Lelkészek - Pfarrer:
Gémes István: Gänsheide 9, D - 70184 STUTTGART; TEL: 0711 - 2349529; FAX: 0711 - 2349530, Istvan.Gemes kukac freenet.de
Gémes Pál: Eberhardstr. 41; D - 70736 Fellbach; TEL: +49(0)711 - 582208; FAX: +49(0)711 - 9071981, webmaster kukac utitars.de

Istentiszteleti helyek:
Lutherkirche, Waiblinger Str. és M.-Luther-Str. sarkán (Stuttgart-Bad Cannstatt)
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7 (Heilbronn-Sontheim)


vissza az elejére


Istentiszteletek - Rendezvények Stuttgartban és Heilbronnban

Az ISTENTISZTELETEK mind 15.00 órakor kezdödnek, utána szeretetvendégség következik.
A cannstatti istentiszteletek alkalmával VASÁRNAPI ISKOLA és foglalkozás gyermekek számára.
Istentiszteleti helyek:

Die Gottesdienste finden in Stuttgart-B.Cannstatt in der Luther-Kirche (Ecke Waiblinger und M.Luther-Str., jeweils mit Sonntagsschule für Kinder), in Heibronn-Sontheim in der Matthäus-Kirche (Lauffenerstr.7) - jeweils mit Beginn um 15.00 Uhr statt. Anschließend Kaffee und Kuchen mit Kulturprogramm.

Kéthetenként IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓK szerdán este 19,30-tól a lelkészi hivatalban.
HÁZI BIBLIAÓRÁK kérésre előzetes megbeszélés szerint.

Ha rajtunk kívülálló okok miatt kénytelenek leszünk valamit változtatni, arról időben értesítünk a szokásos havi meghívón.
 
FIGYELEM!!! A heilbronni istentiszteletek ismét a hónap harmadik vasárnapján lesznek.


Ulm-környéki istentiszteletek
Ulm-ban vagy Dietenheim-ban 15 órakor, utána szeretetevendégség

Érdeklődni lehet: Varga Pál lelkipásztor,
vargapaul kukac yahoo.de

Istentiszteleteinkre a gyülekezeti tagjainkat és a vendégeket is szeretettel várjuk! A szeretetvendégségek alkalmával az új tagokat felköszöntjük és egymást tájékoztatjuk.

***

Stuttgarti Magyar Katolikus Szent Gellért egyházközség -
Ungarische Katholische Gemeinde St.Gellért

Lelkész: Dr. Tempfli Imre
eMail: mission kukac ukgm-stgt.de

Lelkészi hivatal: Albert-Schäffle-Straße 30
70186 Stuttgart
Telefon: (0711) 236 919 0 vagy 236 741 7; Fax: 236 739 3

A katolikus gyülekezet honlapja:http://www.ukgm-stgt.de


Stuttgarti kapcsolatok:


vissza az elejére