VISSZATEKINTÉS 1998-RA

KÉT PRÉDIKÁCIÓSOROZATOT

futtattunk a egész éven át: Cannstattban nyolcszor kérdeztük meg, hogy Jézus mit tanított Istenről, Heilbronnban pedig Jézus tíz olyan igéjét boncolgattuk, amely közmondássá vált.

"SZÉP HAZÁM"

című nagysikerű sorozatunkban eddig Hertelendyfalva, Marosvásárhely, Torontálvásárhely, Makó, Ómoravica, Nagyvárad, Baja és Kolozsvár mutatkoztak be. Örültünk a változatos bemutatkozásoknak és a lelkes bemutatóknak!

VENDÉGEINK VOLTAK:

Dr. Csiha Kálmán kolozsvári református püspök, őszi konferenciánk előadója; Káposzta Lajos soltvadkerti evangélikus esperes a soltvadkerti gyülekezeti énekkarral (gyülekezeti nap júniusban); a Budapest-Deák-téri Evangélikus Gimnázium 15 diákja Bence Gábor tanár vezetésével (ők szolgáltatták a március 15.-i ünnepélyünk programját), valamint Dr. Kálmán Attila, a pápai Református Kollégium igazgatója (kántorunk édesapja), és Rusznyák Dezső sajógömöri (Szlovákia) evangélikus lelkész egy presbiterével. Köszönjük szolgálatukat!

SOK SZOLGÁLATTAL

segítették gyülekezeti életünket: Varga Gyöngyi és Nepp Éva tübingeni ösztöndíjasok. Hálásak vagyunk nekik!

AZ IFJÚSÁGI CSOPORT

továbbra is hívogat kéthetenkénti találkozóira. Örömünk, hogy az itt dolgozó magyarországi "au pair" lányok közül is egyre többen ide találnak. Igazi szép feladatként fiataljaink ádventben Stuttgartban és Tübingenben magányosokat és időseket látogattak meg.

HÁZI BIBLIAÓRÁINK,

beszélgető köreink száma és helye ismét bővült. Ez is mutatja a komoly érdeklődést a Biblia és a vallásos kérdések iránt.

NőI IMANAP

Ezévben a stuttgarti magyar katolikus gyülekezetből is résztvettek egy páran. Reméljük, hogy legközelebb aktivan is részt vesznek az imanap megrendezésében, amely ökumenikus jellegű.

HÁROMNAPOS

gyülekezeti kirándulásunk Genfbe és Lausanne-ba nagy élmény volt minden résztvevő számára, amelyhez nagyban hozzájárult az ottani magyar gyülekezetek szeretetteljes vendéglátása.

Ugyancsak jól sikerült az Otto-Riethmüller-Haus-ban tartott gyülekezeti napunk. Köszönet a sok segítőnek, a remek ebédért is!

JÚLIUSBAN

sikerrel vetünk részt Cannstattban az ökumenikus "Kirchliche Tage" rendezvényen. A németekkel együtt tartott istentiszteleten magyar ének is szerepelt a nyomtatott programon. A már híressé vált bográcsgulyás ismét gyorsan elfogyott. Délután a Csöbörcsök együttes két párja mutatott be magyar táncokat.

ADOMÁNYOK

Idén nyáron sikerült személyesen eljuttatni az 1.300,00 DM-ás adományt a Laskó-i református egyházközségnek (baranyai háromszög, Horvátország), a zavargások alatt felgyújtott templomuk rendbehozatalára. Ez az összeg a Luther-Kirche-vel együtt tartott 1997-es Sommerfest tiszta bevétele volt. - Egy erdélyi református gimnázium támogatására (Dr. Csiha kezeihez) 1.133,00 DM-t küldtünk, a kárpátaljai árvízkárosultaknak pedig több, mint 7.000,00 DM-t gyűjtöttünk, a schafhauseni német gyülekezettel együtt. Nyíregyházi összekötőinknek december elején már 5.000,00 DM-t átadtunk személyesen. A gyűjtést folytatjuk.

HALOTTAINK

Idén nyáron 100 és 96 évesen meghalt a Nagyváradról elszármazott Megyeri József és felesége, Berta néni, és Sáska Elemérné. December 5-én meghalt özv. Sebő Józsefné, temetése Budapesten volt.

Feltámadunk!

ANYAGIAK

Az év folyamán kiadásaink összege DM6.932,91 volt (posta, iroda, szeretetvendégség), bevételünk DM8.458,04 (perselypénz, adományok, iratterjesztés). Hálás köszönet mindazoknak, akik munkánkat támogatják!

A lelkészek


vissza a gyülekezeti honlapra