Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet-
Ungarische Evangelische Gemeinde in Württemberg -
Hungarian Evangelical Community in Wuerttemberg

JEGYZETEK GYÜLEKEZETÜNK 2000. ÉVI MUNKÁJÁHOZ

 1. Hálát adunk Istennek, hogy ebben az évben is őrzött, vezetett, védett és tanácsolt. Sokunk számára lett valósággá az év ígéje: “Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hoz-zám.” (Jer 29,13)
 2. Köszönetet mondunk a 100 éve fennállását ünneplő Bad Cannstatt-i Luther-gyülekezetnek, amely idén is rendelkezésünkre bocsátotta templomát és gyülekezeti termét. Ünnepségén gyülekezetün-ket a Nagy és a Gémes (sen.) házaspár képviselte és adta át ajándékunkat.
 3. Istentiszteleteink nem voltak olyan látogatottak, mint azelőtt, ezzel szemben még soha ennyi úr-vacsorai vendégünk nem volt, mint idén (467). – Kevesebb volt a bibliaórák száma is, viszont új munkaág lett a jól látogatott irodalmi kör (81 résztvevő). – Az ifjúsági kör 18 összejövetelén ösz-szesen 140 résztvevő volt együtt és ádventben meglátogattak idősebbeket és egyedülállókat, hogy énekkel, versekkel köszöntsék őket.
 4. Újból megrendeztük a Női Imanapot; – 15 pápai diák adott Március 15-i műsort; – a millennium évében Bambergbe szerveztünk gyülekezeti kirándulást s megtekintettük az ottani magyarvonat-kozású emlékeket; – az októberi ökumenikus istentiszteleten lelkészünk a 90. zsoltárról prédikált; – őszi ludwigsburgi konferenciánkon 56-an vettek részt és keresték a feleletet: mi lesz/lehet a halál után?
 5. Kiemelkedő rendezvényünk volt a vasárnapi iskolásaink anyáknapi műsora (külön köszönet -zes Viktóriának a művészi háttér-festésért!) és decemberi betlehemezése – csaknem kéttucat gye-rek és fiatal adott elő mesejátékot, ill. betlehemest. Utóbbi rendezvényünkön jelen volt Mydlo Tamás új stuttgarti magyar főkonzul, akit szeretettel üdvözöltünk és akinek munkájára Isten áldá-sát kérjük.
 6. A Stuttgarti Római Katolikus Misszióval együtt rendeztük meg millenniumi előadássorozatunkat “Mit adott a kereszténység a magyarságnak” címmel. Előadók voltak: Tempfli Imre rk. lelkész (Königstein), Elmer István kultúrtörténész (Budapest), Kálmán Attila gimn.igazgató (Pápa) és Gémes István. Ugyanebben a keretben ifj.Kálmán Attila orgonaművésznek, kedves kántorunknak szerveztünk orgonahangversenyt a stuttgarti Christuskirche-ben. Az ezeken gyűjtött adományokat és gyülekezetünk két istentiszteleti perselypénzét, 2000 DM-t elküldtük a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnak, hogy az olaszliszkai árvízkárosultak házai újjáépítésénél használják fel. – Az előadássorozatot átvette a frankfurti Magyar Rk. Misszió is.
 7. Vendégeink voltak és előadással szolgáltak: Gazda József kutató, író (Kovászna), Gregersen-Labossa György lelkész (Szombathely), Balla Bálint szociológia professzor (Berlin).
 8. Lelkészeink részt vettek a Határon Túli Magyarok Hivatala Esztergomban rendezett “Magyar-ország 2000” vallási konferenciáján, ahol írásban bemutatták gyülekezetünket és az itt folytatott munkát. A konferencia anyaga könyvalakban megjelent az év végén.
 9. Szépszámú küldöttséggel vettünk részt az Ulm-környéki magyar protestáns gyülekezet 20 éves jubileumi istentiszteletén, amelyen lelkészünk szolgált. A gyülekezet és Varga Pál lelkész további munkájára Isten áldását kérjük.
 10. Lelkészcsaládok és barátok ünnepelték meg Kelemen Erzsébet diakonisza testvér 90. születés-napját, aki hosszú évtizedeken át volt gyülekezetünk hűséges munkása. Isten áldja meg továbbra is augsburgi “nyugalmas” éveiben.
 11. Lelkészeink gyülekezetünkön és a schafhauseni német gyülekezeten kívül a tiszadobi ifjúsági táboron, Sopronban, Esztergomban, Piliscsabán, a soproni Mária Dorottya szabadegyetemen, a budapesti Evang. Hittudományi Egyetemen, Münchenben, Bambergben, Dietenhemben, Immen-senben, Bad Orb-ban, Párizsban, São Paulóban (Brazília) és hat stuttgarti német gyülekezetben szolgáltak istentiszteletekkel, előadásokkal.
 12. Az új évezredre kérjük híveink, barátaink további támogatását. Munkafeladatunk pedig ez: HOZZ MAGADDAL EGY ÚJ TAGOT! Presbitériumunknak folytatnia kell magyar gyülekezetünk önállósodását és a gyermekeinkkel való intenzivebb foglalkozást.

Köszönjük a sok jó tanácsot, segítséget, tervet, ötletet! Kérjük Istent, áldja meg gyülekezetünk életét az új évben is, és kívánunk áldott, békés 2001-et.

Lelkészek és a presbitérium


vissza a gyülekezeti honlapra