PILLANTAKÉPEK AZ ÉVSZÁZAD/ÉVEZRED UTOLSÓ ÉVE

GYÜLEKEZETI FÉNYPONTJAIRÓL

 1. A cannstatti Luthergemeinde új igazgató lelkésze, Hans Bodmer meghívásunkra eljött a januári isten-tiszteletre s biztosított bennünket afelől, hogy gyülekezetéhez tartozónak tekint továbbra is minket.
 2. Ismét megtartottuk gyülekezetünkben a Nemzetközi Női Imanapot, saját füzettel, a szöveget három gyüle-kezeti tag fordította magyarra. Köszönjük Gyökössy Kinga és a fordítók fáradozását, és Sauerwein Tibor gitárkíséretét.
 3. Négy évre választottunk új presbitériumot: Bálint József, Fiatfalvy Máthé Magda, Gyökössy Kinga, Kovátsné, Ildikó, Nagy György, dr.Ritter Lajos, Sauerwein Tibor, Simon Sándor és Varga Pál. Heilbronn: Szokolszkyné, Mária. Felügyelő/gondnok: Simon Sándor.
 4. Márciusi ünnepségünkön a Csöbörcsök együttes, és a soltvadkerti Evang. Gyülekezet énekkara szerepelt, nagy sikerrel. Ünnepi beszédet mondott Jókai Anna, a Magyar Írószövetség v. elnöke. – A ruhatár és bolha-piac közös bevétele 400 DM volt, ezt az összeget kárpátmedencei protestáns gyülekezetek megsegítésére fordítjuk. Eddig a marosszentannai református gyülekezetnek (Erdély) küldtünk 200 DM-t templomuk renoválására.
 5. Amikor megkezdődött Jugoszlávia bombázása, összehívtuk az otthon szeretteiket féltőket és imaórát tartot-tunk a vajdaságiakért, árpilis 10-én.
 6. Nagysikerü gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Berlinben. Élveztük a “Liegewagen” utazást, az új parla-ment üvegkupoláját és egyéb berlini látványosságot, a berlini testvérekkel együtt megtartott istentiszteletet és kávézást. Köszönjük a Balla házaspárnak és Czimer Edit lelkésznek fáradhatatlan segítségét és vendég-szeretetét.
 7. Hatalmas segítősereggel, saját sátrunkkal vettünk részt a 29. Német Egyházi Napok (Kirchentag) rendezvé-nyein. 720 lángos, vagy 600 adag bográcsgulyás, a Csöbörcsökék tánca dícséri jó munkánkat. Jó visszhangot már többet is kaptunk! Tiszta bevételünket (DM1.272,28) kárpátmedencei segélyekre, elsősorban a bombázás által sújtott Vajdaságra fordítjuk. – Hogy a cannstatti megnyitó istentisztelet nem egészen úgy sikerült, ahogy elképzeltük, az semmit sem von le az értékéből (a nyomtatott programból kimaradt, hogy az istentisztelet magyar nyelven lesz, s mivel így sokan nem tudták, kétnyelvü istentiszteletet tartottunk). Köszönjük Cseri Gyula, Gémes Pál és Varga Pál lelkészek és Kálmán Attila orgonamüvész jó szolgálatát.
 8. Az őszi konferencián évek óta nem vettek annyian részt, mint az idén. Előadóink voltak: ifj.Cserháti Sándor (Szeged), Gémes Pál és Makoviczky József (Viernheim). Áhítatokkal Simon Sándor és Sauerwein Tibor, valamint a csütörtök esti ifjúsági csoport szolgált. Gyülekezetünk érettségét mutatta, hogy a lelkész közbejött betegsége ellenére is zökkenésmentesen lefolyt a konferencia. Köszönet érte!
 9. Levelet kaptunk a laskói (Drávaszög, Horvátország) református gyülekezettől. Boldogan írják, hogy sikerült a szerb-horvát harcok alatt felgyújtott templomuk fedelét teljesen rendbehozni, erre fordították a mi adomá-nyunkat is, amelyet múlt évben (1998) küldtünk. A Técső-i, kárpátaljai árvízkárosultaknak 15.000 márkát juttattunk el a nyíregyházi evangélikus lelkészségen keresztül. Ezt az összeget, amelyhez nagyban hozzájárult Gémes Pál schafhauseni német gyülekezete, víztisztító berendezés felépítésére fordítják.
 10. Ifjúsági csoportunk többé-kevésbé rendszeresen jött össze. Köszönjük jó közremüködésüket rendezvényein-ken, főleg az őszi konferencián, meg azt is, hogy az ádventi időben ismét meglátogattak magányosokat, idő-sebbeket. – Legújabb tervük egy irodalmi kör létrehozása!
 11. Nagyon sokan segítettek, sőt önállóan dolgoztak az év folyamán a gyülekezetben, – köszönjük fáradozásukat. Az új évben sem szabad lankadnunk. Jézus azt ígérte nekünk is, hogy velünk van, amennyiben meghalljuk és vállaljuk missziói küldését. Ez jövőre a legfontosabb feladatunk: hívogatása, meglátogatása annak a sok itt élő magyar protestánsnak, aki – miért, miért nem? – nem tartja szükségesnek, hogy gyülekezetünk életébe bekapcsolódjék.

***

vissza az elejére
A Stuttgarti Magyar Prot.Gyülekezet honlapjára