2005-ös KRÓNIKAAkár a múltra tekintünk vissza, akár az ismeretlen jövőre gondolunk, hálával valljuk a költővel:

Áldó hatalmak oltalmába rejtve

csak várjuk békén mindazt, ami jő.

Mert Isten őriz híven reggel, este,

ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Kereken 20 igehirdetés foglalkozott nagy érdeklődés mellett a kereszténység alapvető vallásos szavaival és fogalmaival, „Keresztény ABC“ címen.


Júniusban héttagú küldöttséggel képviseltettük magunkat a sajógömöri (Szlovákia) testvérgyülekezetünk temploma újraszentelési ünnepségén.


Presbitériumunk háromszor tágyalt ügyeinkről. Tagjai részt vettek a presbiteri továbbképző konferencián és a Nyugateurópai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Helsinki-i és Tallin-i közgyűlésén. Itt köszönjük meg, hogy kitartó munkájuk eredményeként címjegyzékünket végre aktualizálni tudtuk.


Idén is megtartottuk a világimanapi összejövetelt szép eredménnyel, a perselypénzt a csángó árvízkárosultaknak juttattuk el.


Különböző összegekkel még a további segélyprogramokban vettünk részt: rögtön januárban a német evang. egyház szökőár-gyűjtéséhez kapcsolódtunk; a márciusi ünnepély bolhapiac-bevételét a derceni (Kárpátalja) ref. gyülekezet diakóniai központjának küldtük (szoc.szegénykonyha, orvosi rendelő, idősek napközi otthona stb.); egy nagyobb összeget juttattunk az erdélyi árvízkárosultak számára a Magyar Ökuménikus Szeretetszolgálaton keresztül és kisebb összeggel segítettük a brassói magyar ref.gyülekezet templomának javítását. Végül gyűjtöttünk a New Orleans melletti magyar település, Árpádhon számára.


Az ifjúsági csoport 27 alkalommal találkozott. Újdonság volt a második félévben az igen élénk bibliatanulmányozás.


Gyülekezeti kirándulásunk hatvanhatunkat Augsburgba vezetett. A gazdag műsor felejthetetlen marad számunkra, akárcsak két “idegenvezetőnk” jó munkája.


Változás történt a heilbronni gyülekezetben: mivel Szokolszky Mária Magyarországra települt, feladatát Embacherné, Ildikó, Kormányné, Ilona és Óvári Éva vállalta. Áldást kívánunk a munkájukra.


Nagy sikert aratott március 15.-i ünnepélyünk műsora. Fiataljaink nem csak Vörösmarty „Árpád ébredése“ c. darabját mutatták be, hanem a Bánk Bán legizgalmasabb jelenetét is. Érdekes volt hallani a magyar művészek hozzájárulásáról az 1848/49-es szabadságharchoz.


10 alkalommal tartottunk kérésre házi bibliaórákat a Waiblingen és Aldingen (Tuttlingen) közötti térségben, amelyeken 180 résztvevőt számoltunk.


Őszi ludwigsburgi konferenciánk sajnos igen időszerű kérdéssel foglalkozott: „Szaporodunk vagy elöregedünk?“ 63 résztvevő vett részt az izgalmas előadásokon, megbeszéléseken.


Népes küldöttséggel látogattuk meg a müncheni magyar prot. gyülekezetet; istentiszteleten igehirdetéssel, szeretetvendégségen verses összeállítással, előadással szolgáltunk.


Karácsonyi szeretetvendégségünkön – Stuttgartban és Heilbronnban is – betlehemes játékot mutattak be vasárnapi iskolás gyermekeink.


Lelkészeink sokat szolgáltak német- és magyarországi gyülekezetekben, konferenciákon.


A régi és mindig időszerű kívánsággal kívánunk új esztendőt: B.U.É.K. azaz: Bízzad Újra Életedet Krisztusra!


A presbitérium és a lelkészek.