2002. KRÓNIKÁJA

Istentiszteleteink

látogatottsága jónak mondható: a 14 stuttgarti és 11 heilbronni istentiszteletet csaknem négyezren látogatták. Komoly beszélgetésekre adott alkalmat a két igehirdetés-sorozat: Stuttgartban azt kérdeztük meg, hogy mi a kereszténység többlete a többi vallásokhoz képest, Heilbronnban pedig János első levelével foglalkoztunk.

Heilbronnban

nagyot emelkedett az istentiszteletek látogatottsága. Még az sem zavarta meg ezt a fejlődést, hogy egyszer zárt templomajtó fogadott bennünket. Ennek köszönhetjük a szép “tábori” istentiszteletet Csanki Gáborék kertjében! Azt sem árt megjegyezni, hogy vannak rendszeres templomjáróink, akik Darmstadtból, Mainzból sőt Frankfurt környékéről jönnek!

Kevés házi bibliaórát

tartottunk: ellanyhult nálunk is a bibliaolvasás. 2003-at a "Biblia évének" kiáltották ki az egyházak: jó lenne, ha mi is többet foglalkoznánk a Szentírással az új évben.

A fiatalok köre

volt a legszorgalmasabb: 277 látogatója volt a 21 összejövetelnek. Öröm volt, hogy kölcsönösen látogattuk egymást a Vitakörrel, témáink is igyekeztek kiegészíteni egymást.

Márciusi ünnepélyünk,

amelyen Széchenyi, Wesselényi, Kossuth "személyesen" lépett fel, nagy sikert aratott. Köszönet a fiataloknak, akik ezen kivül még egy Kossuth-emlékünnepélyt is megszerveztek.

Coburgba és Türingiába

vitt el bennünket idei gyülekezeti kirándulásunk. Nem csak a coburgi szépségek és kincsek gyönyörködtettek el bennünket, de láttuk a volt NSzK (DDR) még mindig tapasztalható sajnálatos nyomait.

Gyermekmunkánk

fejlesztése érdekében az év elején vezetőképző hétvéget rendeztünk, 6 résztvevővel. Az a reménységünk, hogy a fiatalok lassan teljesen átveszik a vasárnapi iskolát az idősebbektől. Sauerwein Tibornak itt is hálás köszönetet mondunk az eddigi, hosszú éveken át kifejtett hűséges és jó szolgálatáért. – Nagyon jól sikerült a murrhardti JH-ban az a hétvége, amit vasárnapi iskolás gyerekeinknek és szüleiknek tartottunk.

Gyűlések

Képviseltettük magunkat az Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Glay-i (F) konferenciáján, lelkészeink pedig részt vettek a KÉMELM Felvidéken (Krokava) tartott gyűlésén.

Jubileum

Gyülekezeti évünk csúcsát az 55-éves évfordulónk jelentette. Köszönjük, hogy dr. Gerhard Maier, a württembergi evangélikus püspök nemcsak elvállalta az ünnepi prédikációt, de ki is jelentette, hogy gyülekezetünk milyen fontos hídszerepet tölt be a dunamelléki protestáns egyházak és az ő egyháza között. Köszönet mindazoknak, akik az ünnepélyt előkészítették, kivitelezték, és a DUNA TV-nek, amely igen változatos portréfilmet sugárzott ki rólunk.

Őszi, 29. körzeti konferenciánk

igehirdetőjeként Ittzés János győri ev.püspököt köszönthettük. Magas volt a résztvevők létszáma: 74-en gondolkoz-tak el Isten igéjén, amellyel megígérte, hogy “mindent újjáteremt”. Maier püspök úr fogadta a győri vendéget és ígéretet tett gyülekezeteink hatékonyabb támogatására.

Ökuménikus istentiszteletek

Idén is megrendeztük – még ha a lelkészi hivatalban összezsúfolva is – a Nemzetközi (női) Imanapot. A Stuttgarti Magyar Rk. Misszióval két közös istentiszteletet tartottunk a márciusi és októberi nemzeti ünnepek alkalmából.

Elköszöntünk

Horváth János elmenő rk. lelkésztől, s tisztelettel köszöntöttük az újat, P.Gyurás István SJ-t. Első találkozásaink al-kalmából már kinyilvánítottuk készségünket, hogy az immár csaknem 6 évtizedes együttmunkálkodást örömmel folytatjuk.

Presbitérium

A 4 évvel ezelőtt megválasztott presbitérium mandátuma lejárt. Köszönjük a presbitereknek a gyülekezetünk érdekében vállalt és teljesített munkáját. Életükre, munkájukra Isten gazdag áldását kérjük.

Örvendetesen

megnőtt a gyülekezetünkben aktivan dolgozó testvérek száma. Hála Istennek, hogy egyre többen fedezik fel, hogy a gyülekezet mindannyiunké, s érte sem időt, sem fáradságot nem kell kímélnünk.

Isten őrizzen, vezessen és erősítsen bennünket az új esztendőben is, – ez a szerény kérésünk 2003-ra.

 

***