Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Ungarische Evangelische Gemeinde in Württemberg
***
Hungarian Evangelical Community in Wuerttemberg /Germany

60 éve magyar protestáns istentiszteletek Württemberg-ben

60 Jahre ungarischsprachige evangelische Gottesdienste in Württemberg

2007 október 28-án hálaadó istentisztelet keretében keretében ünnepelte meg a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet azt a nevezetes évfordulót, hogy 1947 óta rendszeresen van magyarnyelvű, protestáns igehirdetés és gyülekezeti munka a Württembergi Evangélikus Tartományi Egyház területén, Stuttgart-i súlyponttal.

Első sor: July és Fabiny püspökök, mögöttük: Gémes I. és H.Bodmer lelkészek, 3.sor szélén: Simon Sándor, gondnok feleségével
Első sor: July és Fabiny püspökök, mögöttük: Gémes I. és H.Bodmer lelkészek, 3.sor szélén: Simon Sándor, gondnok feleségével
Frank O.July püspök a szószéken
Frank O.July püspök a szószéken

A közel 300 jelenlevő, gyülekezet és meghívott vendégek számára Landesbischof Frank Otfried July, a Württembergi Evangélikus Tartományi Egyház püspöke hirdette az igét Jézus "Szeretet-parancsáról". A hazai egyházakat dr.Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének püspöke képviselte.

Bodmer lelkész köszönti a Magyar Protestáns Gyülekezetet
Bodmer lelkész köszönti a Magyar Protestáns Gyülekezetet
balról jobbra: July és Fabiny püspökök, Gémes Pál, Gémes István és Eberhard Vatter, egyháztanácsos
dr.Fabiny Tamás püspök
dr.Fabiny Tamás püspök

Mind a két püspök köszöntötte és megáldotta az istentisztelet keretében kihirdetett "szövetséget", melyet a magyar gyülekezettel a befogadó német, Bad-Cannstatt-i Luther-Gyülekezet kötött. A "szövetség" értelmében a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet mint a Luther-Gyülekezet része betagolódik a helyi tartományi egyházba. Hans Bodmer igazgató lelkész üdvöző szavaira Gémes István lelkész válaszolt. "Több, mint 35 éve küzdöttünk ezért a befogadásért. Fizetés - és néha jó szó nélkül végeztük az egyházi munkát a tartományi egyház területén lakó magyarok között. Jól esik, hogy elismerésben részesül ez a munka, de még inkább, hogy magyar protestánsaink a tartományi egyházban végre otthonra találnak ... nem csak jövevényként, hanem háznépként. Külön köszönet a Luther-Gyülekezetnek, akik testvéri módon tárták ki szívüket és templomuk, gyülekezeti házuk ajtaját."

Úrvacsora az oltár körül
Úrvacsora az oltár körül
A két püspök áldást oszt
A két püspök áldást oszt

Az istentiszteletet követő ünnepi műsoron a gyülekezet gyerekei szerepeltek kis műsorral ("Egyszer egy királyfi"), majd a presbiterek bemutatták a gyülekezet tagjainak gyökereit, vagyis hogy melyik hazai egyházból származnak el: Összesen 14 ilyen egyházat mutattak be.

Gyökereink
Ahonnan jövünk ...

Fabiny Tamás püspök előadása az Egyház és a médiák viszonyáról szólt. Az egyházról alkotott közvéleményt erősen befolyásolja a médiák által közvetített kép. Minél inkább használatba veszi az egyház a médiát és nem csupán védekező álláspontot foglal el, annál inkább tudja a maga feladatát teljesíteni, u.i. Isten evangéliumát "minden lehető eszközzel" terjeszteni.

Fabiny püspök előadása közben
Fabiny püspök előadása közben
July püspök megköszöni a meghívást
July püspök megköszöni a meghívást

Köszöntést mondott az ünnepség keretén belűl Eberhard Vatter egyháztanácsos is, aki a másnyelvű gyülekezetekért felelős a stuttgarti Oberkirchenrat-on. Az ő együttműködésével jött létre ez a szövetség, mely egyben útat nyit más, nem németajkú közösségek számára is, hogy integrálódjanak a tartományi egyházba.

E.Vatter egyháztanácsos üdvözletet mond
E.Vatter egyháztanácsos üdvözletet mond
A feszültség még tükröződik Gémes István és felesége. Katalin arcán, de minden nagyszerűen sikerült! Soli Deo gloria!
A feszültség még tükröződik Gémes István és felesége, Katalin arcán, de minden nagyszerűen sikerült!

Soli Deo gloria!

© 2007 - Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet