Az alábbi recenzió a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadásában megjelenö CREDO c. folyóirat (Budapest) 1999-es számában olvasható.
A HK rövidítés mögött dr. Hafenscher Károly evangélikus teológia-professzor rejtőzik.


Gémes István publikációi

Magam részéről egyházunk népének pazarlásai közé sorolom, hogy a külföldön élő, de hazánktól elszakadni nem akaró tudós evangélikus lelkésztársunk írásait kevesen ismerik, még kevesebben olvassák és az elvárható visszhangot sem hallom. Az Utitárs szerkesztője és néhány éve már a Külföldön Elő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóiratát (KOINONIA) is szerkeszti, rendszeresen könyveket is publikál. A teljesség igénye nélkül most csak négy könyvére utalok: a Hiszek és az Igen két igehirdetés-gyujteménye (1993., 1994.), határainkon túl elmondott igehirdetéseinek és kátéprédikációinak csokra.

Egy szokatlan könyve, a Színlátás, a szemlélődés újrafelfedezése, beleillik abba az európai vonulatba, amely felfedezi az "agyonintellektualizált" protestantizmuson belül a meditáció szerepét, mint az elmélyülés lehetőségét. A színek nyelvén nyújt segítséget ez a könyv az olvasóinak. Ez a két és fél évtizede kipróbált, hallgatóság előtt kikísérletezett anyag sok áldást jelenthetne gyakran "fantáziamentes" gyülekezeti rutinmunkánkban...

Legtöbbet Jézus és Pál (1998.) cimu könyvét forgatom. Benne tanulmányokat olvasok az Újszövetség jobb megértéséhez. Itt Gémes István "Tudományos szinten a legmagasabb akadémiai képzettségről tesz tanúságot" -írta ajánlásában Vajta Vilmos 1998-ban. Engem legjobban a Pál apostol és Péter apostol között fennállt feszültség kibontása érdekelt, úgy, ahogyan az az Apostolok Cselekedetei könyvében leírt első egyházi zsinat idején megnyilvánult, és a Galatákhoz írt levélben is tükröződik. Tudom, hogy a II. Vatikáni Zsinat idején sokan figyeltek erre a szakaszra, és jelentős lett a dialógusok megkezdése idején. Iránymutató szerepet játszott annak a terminusnak a kialakításában, amit a Római Katolikus Egyház - Lutheránus Világszövetség párbeszédének második fázisában használtunk, s azóta polgárjogot szerzett szerte az Ökumené minden területén: reconciled diversity = megbékélt különbségek. Minden uniformizáló, vagy abszorciós törekvés helyett az egyedüli járható út az Ökumenében, ha nem akarjuk feladni identitásunkat, és mégis nyitottak akarunk lenni a más felekezetben élő testvérek felé. Gémes István "szómagyarázatai" sokat segítenek a hozzám hasonló "nem szakembereknek", hogy a teológia más ágában dolgozva el ne szakadjunk az alapoktól... Hálás köszönet a mühelymunkája titkait felfedo Szerzőnek.

HK


Gémes István könyvei megrendelhetők a köv. címen:

UTITÁRS
Gänsheidestr. 9/b
70184 STUTTGART

vagy drótpostán:
istvan.gemes kukac freenet.de


Gémes Istvánnak, a recenzióban nem megemlített "Tied" c. könyve online is olvasható!


vissza

Gémes István könyvei online

vissza az UTITÁRS HONLAPRA