GÉMES ISTVÁN

Szarvason született 1927-ben. Bölcsészeti tanulmányok után Sopronban és Budapesten végzett evangélikus teológiát. 1953-ban szentelték lelkésszé szülővárosa Ótemplomában. Külföldre kerülése után (1956) a Dán Evangélikus Egyházi Segélyszervezet megbízásából gondozta a Dániába és Dél-Svédországba került magyar protestáns menekülteket. 1957-ben vendégként vett részt az Evangélikus Világszövetség minneapolisi világgyűlésén, hogy onnan Venezuelán át Brazíliába menjen a Világszövetség megbízásából. Kétszer ötéves munkaszerződéssel felépítette a Brazíliai Magyar Evangélikus Gyülekezetet, majd egy ideig a Sao Paulo-i 18 külföldi lelkésznek volt esperese. 1968-ban került vissza feleségével és három fiával Európába a németországi hannoveri egyház meghívására. Észak-Németországban két községet gondozott és közben újtestámentumi és lélektani tanulmányokat folytatott Göttingenben. Onnan hívta meg a Württembergi Evangélikus Egyház a német munkája mellett végzendő magyar lelkigondozói szolgálatra. 17 éven át volt a Stuttgart-Bad Cannstatt-i Luther-gyülekezet (német) lelkésze. 10 éven át elnöke volt a KÉMELM-nek (Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége) és vagy 25 éven át a Rádiómisszió munkatársa. Szerkesztője a KOINONIA c. teológiai folyóiratnak és az ÚTITÁRS c. lapnak. Német lelkészi nyugdíjaztatása után továbbra is Stuttgartban él és gondozza a magyar gyülekezetet, amelyet kiterjesztett Heilbronnra is.

Kb. ezerre tehető dolgozatainak, cikkeinek a száma, amelyek a különböző országokban, kiadványokban, szaklapokban megjelentek magyar, portugál és német nyelven.

Eddig megjelent könyvei:

Legújabb sorozatát az Evangélikus Missziói Központ adja ki:

Szivárvány-füzetek: Gémes István Jézus sorozataMegrendelhető:
Evangélikus Missziói Központ,
H-1656 Budapest, Postafiók 22,
ill. evmis kukac mail.matav.hu

Az 1.-5. kötet online olvasható, ill. pdf-formátumban letölthető a Gémes István könyvei honlapon.vissza az elejére

Recenzió Gémes István könyveiről (Hafenscher Károly)

Gémes István könyvei - online

vissza az ÚTITÁRS-honlapra