Magyar Protestáns Panteon

 

Főlap

Panteon

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

Steller Tamás
(evangélikus tanár és lelkész)

 

Tanulmányait a wittenbergai egyetemen bevégezvén, Besztercebányára hivatott meg iskolaigazgatóul s itt működött 1673-ig, amikor a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idéztetett; előbb Lipótváron volt bebörtönözve, hol egyik barátjához titokban irt (vagy barátjától kapott), de a várparancsnok kezéhez jutott levél miatt kegyetlenül megveretett, úgy hogy a pálcaütések alatt ruhája lefoszladozott testéről. Sebeiből felépülve Stellert is a nápolyi gályákra vitték, honnan midőn kiszabadult, Wittenbergába ment s ott tartózkodott 1684-ig, amikor Besztercebányára hivatott lelkészül. Később szemei elgyengülvén, hivataláról lemondott s mint magánzó, később teljesen megvakulva élt ugyancsak Besztercebányán 1715. bekövetkezett haláláig.

Művei:

  • Dissertatio de voto Jacobi Ger. XXVIII. (Vittenberga 1668);
  • De existentia spiritus infiniti, qui est Deus (u. o. 1667);
  • Exercitatio de triplici spiritus sancti gratiae vocantis, justificantis et conservantis quidditate et diversitate (u. o. 1667);
  • Dissertatio theologica de vana pseudo-christianorum religione (u. o. 1670).

(Forrás: A Pallas Nagylexikona) - Szundy László

Vissza a Gályarabok oldalra