Magyar Protestáns Pantheon
 

Vissza:

Főlap

Panteon 

Egyházak 

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek

Aktualitások

Sztárai Mihály
(+1575, evangélikus lelkész)

Eredetileg ferences szerzetes volt. Páduában tanult.  

Sárospataki lelkészsége idején a híres pataki iskola egyik megszervezője volt (Sárospataki Református Kollégium). 

120 egyházat reformált meg - Laskón, Tolnán, Gyulán, Sárospatakon és Pápán volt prédikátor. 
Szegedi Gergellyel együtt a gyülekezeti zsoltáréneklés megteremtője. 
Magyar nyelvű zsoltárparafrázisai, bibliai és egyháztörténeti históriái költőileg is kiemelkedő alkotások.  

Az első magyar nyelvű dráma szerzője. 

Irodalom: 
Régi Magyar Költők Tára, 16. századbeli magyar költők művei, szerk. SZILÁDY  Áron, V, Bp., 1886.

Sztárai Mihály munkásságának helyszínei 
A Sárospataki Református Kollégium - részben  XVI. századi - legrégibb épületeinek udvari oldala