Magyar Protestáns Panteon
 
Vissza:

Főlap

Panteon
Egyházak
Mérföldkövek
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások
Szegedi Kis István

(1505?-1572, református teológus, lelkész)

 
A bécsi, krakkói, wittenbergi egyetemeken tanult. A török hódoltság területén volt tanár és lelkész. Kétéves török fogságból csak váltságdíj ellenében szabadult ki. 

Szegedi Kis István életútja: Csanád, Gyula, Cegléd, Temesvár, Mezőtúr, Békés, Tolna, Laskó, Kálmáncsa, Ráckeve 

A helvét reformáció magyar rendszerezője, magyarázója volt. A Bázelban és Genfben többször kiadott teológiai művei nyomán (Assertio vera de trinitate, Speculum Romanorum Pontificum, Theologiae sincerae loci communes, Tabulae analyticae) egész Európában ismert tudóssá vált. 
[KÉP: RMK III. 772 címlapja. Aláírás: Megtalálható a Tiszáninnen Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, Sárospatak.]

Szegedi Kis István
-
Szkaricza Máté metszete alapján készült rézmetszet