Magyar Protestáns Panteon
 

Vissza:

Főlap  

Panteon 

Egyházak 

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek

Aktualitások

Sylvester János (Erdős)

 
(1504?-1552, humanista író, biblia fordító)

 

Született: Szinyérváralja  (1504 ?) - meghalt: Bécs  (1552). Sylvester Mihály bátyja.  
1526-tól Krakkóban tanult, 1527-ben a magyar bursa seniora. Tanára, Leonhard Cox hatására Erasmus követőjévé vált. Megjelent Rosarium című vallásos munkája; magyar értelmezésekkel egészítette ki Christian Hegendorf és Sebald Heyden latin nyelvtani és nyelvgyakorló könyveit. 1529-ben a wittenbergi egyetemre iratkozott be, Melanchthont hallgatta. 1534-tõl Nádasdy Tamás sárvári udvarában iskolamester. Elkezdte az Újszövetség fordítását Erasmus szövegváltozata nyomán. Nádasdy Tamás a fordítás kinyomtatásához Sárvár-Újszigeten műhelyt hozott létre. A nyomdát  irányította; a tipográfiai munkát a Bécsből hívott Johannes Strutiusra (Strauß) bízták. 1539-ben megjelent Grammatica Hungaro-latina című  műve cseh mellékjeles helyesírással, a magyar nyelv sajátosságaira vonatkozó fölismerésekkel. Az Újszövetség kinyomtatása Strutius képességeit meghaladta, helyére ezért Abádi Benedek került. 1541-ben Abádi befejezte az Újszövetséget, a Magyarországon előállított első magyar nyelvű könyvet. Tartalmazza az első magyar idõmértékes verseket, végén az első magyar nyelvű stilisztikai fejtegetést a „képes beszédről”. 1542-ben  Bécsbe ment, s Nádasdy ajánlatára 1543-tól az egyetemen hébert, majd görögöt és történelmet tanított. Megjelentek latin versei: Erasmust követő elégiája a törökök ellen (1544), Bécset megszemélyesítő költeménye (1546), Anna királyné sírverse (1548), a feltámadott Jézus panasza (1550 körül) a hit panasza (1551). Bornemisza Péter énekeskönyvében maradt fönn Krisztus feltámada kezdetű éneke. Átmeneti korban élt, nem tartható valamely meghatározott felekezet hívének. Munkásságával elősegítette a humanizmus eredményeinek beépülését a magyar nyelvi és irodalmi tudatba. 


"Próféták által szólt rígen néked az Isten 
Azkit igírt, ímé, vígre megadta Fiát, 
Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, 
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. 
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz, 
Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ad. 
Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké  
Ílsz, mely a mennyből szálla, halálra mene."  

Sylvester János Újszövetség fordításának címlapja 


Azki zsidóul és görögül, és vígre deákul 

Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul:   

Minden nípnek az ű nyelvín, hogy minden az Isten 

Törvényinn íljen, minden imádja nevít." 


A sárvári Nádasdy-vár díszterme