Magyar Protestáns Panteon
 

Főlap

Panteon 

Egyházak 

Intézmények

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek 

Aktualitások

Ravasz László

(1882-1975, református püspök)

Született: Bánffyhunyad (1882). Meghalt: Leányfalu (1975) 
Teológiai tanulmányok: Kolozsvár (1900-), Berlin (1905-1906). 
Teológiai tanár (Kolozsvár). Bartók György püspöki titkára. 
Az ORLE elnöke, a Zsinat lelkészi elnöke (1936-1948). 

 

Művei: 


A gyülekezeti igehirdetés elmélete; 
prédikációs kötetek (pl. az Alfa és Ómega);
bibliai kommentárok, Újszövetség (fordítás);
Emlékezéseim. 
Lapszerkesztő (Protestáns Szemle, Egyetemi Lapok, Református Szemle), és alapító (Út 1915,Kolozsvár). 
Konzervatív, alkotmányossághoz és szabadságjogokhoz szigorúan ragaszkodó, toleráns (protestáns belmisszió, kulturális, társadalmi és szociális mozgalmakhoz). 

Ravasz László dunamelléki református püspök (1921-1948, 1956)