Magyar Protestáns Panteon
 
Vissza:

Főlap

Panteon
Egyházak
Mérföldkövek
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások
Révész Imre 

(1889-1967, református püspök) 


Született: 1889 (Pápa), meghalt: 1967 (Budapest)
(Tiszántúl 1938-1949), egyház-történész, akadémikus, a genfi egyetem díszdoktora.  Teológiai tanulmányok: Kolozsvár (1907-1910), Montauban (1910-1911). Tanszékvezető professzor: Kolozsvár, Debrecen
Kutatásait püspöksége idején is folytatta.  Az állammal megkötött Egyezmény aláírása után lemondott püspöki és lelkészi tisztségéről. 

Fontosabb művei:
Magyar református egyháztörténet I. kötet. (1938). Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban (akadémiai székfoglaló, 1948); Bécs Debrecen ellen. (Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok) 
Nyugdíjasként is rendületlenül dolgozott, haláláig.

Révész Imre 
református püspök


 
   ,  ,