Magyar Protestáns Panteon
 

Vissza:

Főlap  

Panteon 

Egyházak 

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek

Aktualitások

Ráday Gedeon
(1713 - 1792, földbirtokos, mecénás)
 

Született: Ludány, (1713). Meghalt: Pécel, (1792)
Magyar földbirtokos, műgyűjtő, mecénás. 

1731–33 között Berlinben és Odera–Frankfurtban folytatott jogi és bölcsészeti tanulmányokat. 1733–tól Pécelen élt. A családi birtok irányítása mellett részt vett az országgyűléseken és a református egyház főgondnoki tisztségét töltötte be. 


Megépíttette a későbarokk péceli Ráday–kastélyt, amely kisebb veszteségekkel máig fennmaradt. 
Egész életében a családi könyvtár tervszerű gyarapításával és a magyar irodalmi–művészeti élet fellendítésével foglalkozott. Kb. 12 ezer kötetet gyűjtött, amelyek az egyes tudományágak legkiválóbb műveit, a klasszikus alapműveket és a francia felvilágosodás irodalmát reprezentálják. Ez a könyvtár ma műemléki egységként a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének a tulajdona. A könyvek mellett képtárral és éremgyűjteménnyel is rendelkezett a család – a képtár állománya négy festmény kivételével részben megsemmisült, részben szétszóródott az idők folyamán. 
Támogatta és inspirálta a kulturális élet minden új kezdeményezését (könyvkiadások, színjátszás, irodalmi lap indítása stb.). Az 1780–as években péceli kastélya már valóságos központtá vált: az írók tanácsért és bírálatért fordultak hozzá, főmunkatársnak kérték fel az ekkor induló "Magyar Museum" és az "Orpheus" c. folyóiratokhoz. Fiatalabb pályatársai jellemzése szerint "a magyar litterátusok atyja" volt. 

Költőként Magyarországon az elsők között alkalmazta a rímes–idõmértékes versformát (Ráday–rím). 42 költeménye maradt fenn. 

Irodalom: 


Ráday Gedeon gróf összes versei; szövegkiadás és bevezető: Váczy János, Budapest 1898. 
Váczy János: Ráday Gedeon, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 1891, 57–69. 
Vas Margit: Ráday Gedeon élete és munkássága, Budapest 1932. 
Zsindely Endre: Ráday Gedeon élete és munkássága, in: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve I.1956, 36–45. 
Rónay György: Ráday Gedeon, in: Irodalomtörténet 1962, 41–61. 
Segesváry Viktor: A Ráday Könyvtár 18. századi története, Budapest 1992 (bibliográfiával). 
Ladányi Sándor: II. József türelmi rendelete és a két Ráday Gedeon, in: "Fölbuzog szívem szép beszédre" Tanulmányok D.Dr. Tóth Kálmán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából, Budapest, 1997, 125–131. 
Bíró Ferenc: A felvilágosodás irodalmának magyar irodalma, 3. bőv. kiad., Budapest 1998. 

 


A péceli Ráday kastélyban készült fotók Török Miklós munkái. A honlapra a Műemlékek Állami Gondnoksága és Török Miklós engedélyével kerültek. A fotókra ráklikkelve nagyobb méretben is megtekintheti azokat.

A Ráday család címere


Ráday Gedeon


Pécel, Ráday kastély díszterme


Pécel, Ráday kastély könyvtár