Magyar Protestáns Panteon
 

Vissza:

Főlap  

Panteon

Egyházak 

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek

Aktualitások

Mélius Juhász Péter
(1532-1572, református lelkész)

 

Wittenbergi tanulmányok után Debrecenben lett lelkész. Szegedi Kis István hatására csatlakozott a helvét reformációhoz, szervezte a tiszántúli református egyházkerületet, vitázott az erdélyi antitrinitáriusokkal.  


A református egyház megszilárdítását szolgálta vitairataival, prédikációival, imakönyvével, kátéjával, agendájával. Hitvallásokat szerkesztett, a Biblia egyes könyveit lefordította. 
Herbariuma az első magyar orvosi füveskönyv.  

 

Irodalom:  
Studia et Acta Ecclesiastica, II, Bp., 1967.

Kézírásos Herbárium a marosvásárhelyi példányból