Magyar Protestáns Panteon
 

Főlap

Panteon

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

Misztótfalusi Kis Miklós
(1650-1702)

 

A Nagybánya melletti Alsó-Misztótfaluban született. Tanult szülőhelyén, Nagybányán, a Nagyenyedi Kollégiumban.  Életútjában Horti István (nagybányai rektor, majd lelkész, fogarasi lelkész, majd  református püspök) segítette.

1677-ben Fogarasra kerül rektornak. Itteni keresetét félretette, hogy Amsterdamban, az európai könyvnyomtatás fővárosában eltanulja a betűöntés és metszés művészetét. 

Itthonról kezdetben biztatásokat kapott a Biblia kiadás ügyében, de a gazdasági és politikai romlás közepette egyre ellentmondásosabb hírek érkeztek Erdélyből.

Jó szervezőképességével megrendelésekhez jut. Helyi megrendeléseket követően megbízást kap Lengyel-, Német- és Svédországból, Angliából. Dolgozott a grúz fejedelemnek, Cosimo Medici toscanai hercegnek, a Vatikánnak, a bécsi jezsuitáknak, örményeknek, kínaiaknak... Nemcsak nagy nevet szerzett,  de nagyobb összegekhez jut. Cosimo Medici egymaga 11000 tallért fizetett Misztóthfalusinak. A nagy nemzetközi anyagi és erkölcsi sikerek közben valósítja meg tervét, kinyomtatja egymást követően a Károli-Bibliát, az Újtestamentumot, illetve a Zsoltárokat. A mai is használt  ún. janson-antikva betűtípus megalkotója. 

Hazaérkezése után ünnepelték, megbecsülték. Hazájában, a megszűnő Erdélyi Fejedelemségben később a református ortodoxia gyanúsítgatásokkal, képtelen vádakkal illette.

Kiadványainak bibliográfiája szerint legalább száz nyomtatványa jelent meg, nagyrészük idehaza.  

Dávid ZsoltárokTótfalusi Kis Miklós Mentség
Síremléke a kolozsvári Házsongárdi Temetőben