Magyar Protestáns Panteon
 
Vissza:

Fõlap 

Panteon 

Egyházak 

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Mûvészetek

Aktualitások

Michael de Ruyter
 1607-1676Holland tengernagy, számos esetben sikerekkel harcolt franciák, angolok és svédek ellen. Éppen a Földközi-tengeren hadakozott a franciák ellen, amikor az európai protestáns államok értesültek a magyar evangélikus és református lelkészek gályarabságáról. A gályákra hajtott 41 protestáns lelkész közül 30-an érkeztek meg élve Nápolyba, ahol gályarabnak adták el õket. A kortárs európai protestáns közvélemény nagy örömmel fogadta, amikor 1676-ban de Ruyter Mihály megszabadította a lelkészeket nyomorúságukból.

de Ruyter Mihály sírja az amsterdami Nieuwe Kerk-ben található.


Michael de Ruyter
a gályarab protestáns lelkészek megmentõjeProtestáns lelkészek a börtönben


Gályarabokat szállító hajó