Magyar Protestáns Panteon

 

Vissza:

Főlap

Panteon

Egyházak

Mérföldkövek

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

Lorántffy Zsuzsanna 
1600-1660

 

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, mecénás, iskolaalapító.

A kor református teológiai irányzatai  (puritanizmus, presbiterianizmus), a református kultúra és iskolaügy a áldozatkész pártfogója. 

1650-ben Comeniust hívta Sárospatakra.

1651-ben nyomdát alapított Sárospatakon.

1657-ben román iskolát hozott létre Fogarason. 

Érdeklődött, sőt maga is részt vett a hitvitákon. Egy személyét titokban tartó szerző gúnyirattal (Nova Transylvanica) válaszolt, Lorántffy Zsuzsanna Mózes és a próféták (Gyulafehérvár, 1641) című bibliai összeállítására. Keresztúri Pál -  személyét titokban tartva -  hasonló hangnemben felelt (Talio, 1642). A fejedelem mindkét munkát elkoboztatta, példányuk nem maradt fenn. 

A fejedelemasszony szépirodalmi műveket is ihletett (Victor Gabriella: A pataki vár gyöngye, Kecskemét, 1926;

Szentmihályiné Szabó Mária, Lorántffy Zsuzsanna, 1938, 1981).

 

Irodalom:

 

Szilágyi Sándor: Lorántffy Zsuzsanna, Pest, 1872

Illésy János: Nova Transylvanica. Talio, MKsz 1891

Hegyaljai Kiss Géza: Lorántffy Zsuzsanna I. Rákóczi Györgyné fejedelemasszony, Tahitótfalu, 1924

Nahlik Zoltán: Lorántffy Zsuzsanna fogarasi román iskolája - Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből, 1980.

 

Lorántffy Zsuzsanna feltételezett arcképe
 
Lorántffy Zsuzsanna által hímzett úrasztali terítő