MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KRIZA JÁNOS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Kolozsvár - Unitárius Templom és Kollégium

Nagyajta, 1811 – Kolozsvár, 1875

unitárius püspök. 

1820-tól Torockón, 1825-től Székelykeresztúron, 1829-től Kolozsvárt járta iskoláit, melynek végeztével 1835-ben kolozsvári lelkésszé választották. Ekkor külföldre ment s két évet a berlini egyetemen töltött. Hazatérve, elfoglalta tanársággal is összekötött állását, melyen szerzett érdemei méltánylásául 1852-ben helyettes generalis notariussá, 1861 júliusában pedig püspökké választják. Mint lírikus költő és népköltési gyűjtő általános elismerésben részesült, ennek kifejezésekéül a Magyar Tudományos Akadémia 1863-ban rendes tagjai közé sorozta. Az első erdélyi magyar népköltészeti gyűjtemény, a Vadrózsák kiadója. Az egyházi irodalom terén is sikeresen működött, mint a szabadelvű teológiának egyháza közszellemébe bevivője. Az első erdélyi teológiai folyóirat, a Keresztény Magvető alapító szerkesztője. Zsinati beszédei, prédikációi jelentek meg nyomtatásban.


 Irodalom:

 Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977).

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage