MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HELTAI GÁSPÁR

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Debrecen

Debrecen

Debrecen

RImaszombat

Rimaszombat

Kecskemét

Losonc

Losonc

 

 *

Zsoltárok

Heltai Gáspár pecsétje 1548

1510?-1574?

Unitárius lelkész.

Wittenbergi tanulmányok után kolozsvári evangélikus lelkész lett, mellette nyomdát és papírmalmot működtetett. 1569-ben, Dávid Ferenc hatására csatlakozott az antitrinitarizmushoz. 

Lefordította Luther Kis kátéját, agendát, imakönyvet adott ki, irányította és maga is részt vett a magyar nyelvű Biblia-fordítás munkálataiban. Megszerkesztette a protestáns történelemszemléletet tükröző, krónikás és regényes históriás énekeket tartalmazó énekeskönyvet.

Báthory István 1571-es cenzúra-rendelete miatt nyomdájában számos világi művet adott ki. Német anyanyelve ellenére a magyar reneszánsz széppróza egyik megteremtője. Lefordította és értelmezésekkel látta el Aiszóposz meséit (Száz fabula). Magyarra fordította és megjelentette az első magyar világi novelláskötet,
Ponciánus históriáját. Átdolgozta és lefordította Antonio Bonfini Magyarország történetéről szóló művét.


Irodalom:
NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése, Bp., 1963.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage