MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: DÁVID FERENC

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Dávid Ferenc

1520?-1579

az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója 

Wittenbergi, odera-frankfurti tanulmányok után Kolozsvárott evangélikus lelkész lett.
Később elfogadta a református úrvacsoratant. János Zsigmond, erdélyi fejedelem udvari prédikátoraként antitrinitárius nézeteket kezdett vallani, Melius Juhász Péterrel vitatkozott.
Magyar és latin nyelvű műveiben (vitairatok, értekezések, prédikációk) a humanizmus és a radikális reformáció képviselőinek gondolatait népszerűsítette. Működése nyomán az 1570-es években Erdély a vallási türelem jelképe lett Európában.
Nonadorantista nézete miatt a dévai várbörtön foglyaként halt meg.


Irodalom: 

Balázs Mihály, Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén, Bp., 1988

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage