MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BRASSAI SÁMUEL

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Brassai Sámuel

Síremléke a Házsongárdi Temetőben Kolozsvárt

Torockószentgyörgy, 1846 – Kolozsvár, 1897.

Unitárius kollégiumi és egyetemi tanár, nyelvész, zenész, közművelődési szervező, az “utolsó erdélyi polihisztor”, számos idegen nyelv és dialektus ismerője. 

Tanult otthon lelkész-atyjától, 1812-től pedig a kolozsvári unitárius kollégiumban (jelenleg Brassai Sámuel Elméleti Líceum), melynek, miután 1821-től nevelőséggel foglalkozott, 1837-ben tanárául választották. E minőségében mélyreható reformokat vezetett be.

1859-ig Pesten tanárkodik, visszahívják Kolozsvárra régi állásába, amelyet 1862-ig tölt be. Az Erdélyi Múzeum Egylet igazgatója, 1872-ben a kolozsvári egyetem rendes tanára, 1874-ben díszdoktori címet kap.

Az MTA tiszteletbeli, majd rendes tagja. Főleg a bölcsészet és nyelvészet terén élt el jelentős eredményeket, de a teológiában sem múlt el működése nyomtalanul. Egyháza ügyeiben sokáig aktívan részt vett, 1862-től a kollégium felügyelő gondnoka, a Dávid Ferenc Egylet első elnöke.


Irodalom:

Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977).


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben Kolozsvárt. 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage