MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: GRÓF TISZA ISTVÁN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

*

Gróf  Tisza István - Magyarország miniszterelnöke

1861 - 1918

Magyarország miniszterelnöke, a képviselőház elnöke.  

(Pest, 1861. ápr. 22. - Budapest, 1918. okt. 31.) református főgondnok. Iskoláit nagy részben magánúton, a gimnázium VII. és VIII. osztályát 1875-ben Debrecenben, a jogot Berlinben, Heidelbergben és Budapesten végezte. Budapesten politikatudományokból doktori címet szerzett, 1886-tól országgyűlési képviselő, két alkalommal magyar miniszterelnök (1903-1905;  1913-1917), 1913-ban rövid ideig a magyar parlament képviselőházának elnöke volt. A Dunamelléki Egyházkerület 1899-ben, a Tiszántúli Egyházkerület 1902-ben tanácsbírájának választotta. Mivel ugyanazon kerületbeli Nagyszalontai Egyházmegye még abban az évben vele töltötte be a gondnoki állást, a Tiszántúli Egyházkerületbeli tanácsbírói tisztéről  lemondott. 1902-ben lett gondnokává a Máramarosszigeti Kollégiumnak, a Dunántúli Egyházkerület 1907-ben választotta főgondnokává. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 1898-tól választmányi tagja, 1907-től alelnöke, 1915-től elnöke volt.  1915-ben a Budapesti Egyetemtől  jogi, 1917-ben a Debreceni Egyetemtől teológiai díszdoktori címet kapott. A szabadelvű teológia iránynak ékesszóló és rendíthetetlen híve, többször nagy hatással foglalt állást ily szellemben. Egyházi irányú dolgozatai egyházi közlönyökben és különnyomatokban jelentek meg.

Hermina úti bérelt villájában négy fegyveres katona az "őszirózsás forradalom" kitörését (1918 október 30) követő napon 17 óra tájában szabályszerű leszámolás során kivégezte. Temetése a geszti családi kriptába csaknem teljes titokban történt. A II. világháború végéig a Debreceni Egyetem Tisza István miniszterelnök nevét viselte.


Forrás: Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977. 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage