MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: RÉVÉSZ IMRE

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Révész Imre

 
 

1889, Pápa -1967, Budapest

Református püspök

Teológiai tanulmányok: Kolozsvár 1907-1910, Montauban 1910-1911

Tiszántúl 1938-1949 egyház-történész, akadémikus, a genfi egyetem díszdoktora. 

Tanszékvezető professzor: Kolozsvár, Debrecen.

 
Kutatásait püspöksége idején is folytatta.  Az állammal megkötött Egyezmény aláírása után lemondott püspöki és lelkészi tisztségéről. 


Fontosabb művei:
Magyar református egyháztörténet I. kötet. (1938). Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban (akadémiai székfoglaló, 1948); Bécs Debrecen ellen. (Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok) 
Nyugdíjasként is rendületlenül dolgozott, haláláig.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage