MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: RAVASZ LÁSZLÓ

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Ravasz László dunamelléki református püspök (1921-1948, 1956)

Bánffyhunyad, 1882 - Leányfalu 1975 

Református püspök

Teológiai tanulmányok: Kolozsvár (1900-), Berlin (1905-1906). 
Teológiai tanár (Kolozsvár). Bartók György püspöki titkára. 
Az ORLE elnöke, a Zsinat lelkészi elnöke (1936-1948). 

Művei: 

A gyülekezeti igehirdetés elmélete; 
prédikációs kötetek (pl. az Alfa és Ómega);
bibliai kommentárok, Újszövetség (fordítás);
Emlékezéseim. 
Lapszerkesztő (Protestáns Szemle, Egyetemi Lapok, Református Szemle), és alapító (Út 1915, Kolozsvár). 
Konzervatív, alkotmányossághoz és szabadságjogokhoz szigorúan ragaszkodó, toleráns (protestáns belmisszió, kulturális, társadalmi és szociális mozgalmakhoz). 


 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage