MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: I. RÁKÓCZI GYÖRGY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem pecsétje a Farkas utcai Református Templom kelyhén, 1641

I. Rákóczi György

1593 -1648

Erdélyi fejedelem

Erdélyi fejedelem, uralmát a magyar politikai és vallási szabadság érvényesítésére szentelte. Buzgó protestáns fejedelem volt. Sokat áldozott templomokra, tanintézetekre és külföldön tanuló ifjak segélyezésére. A Geleji-féle egyházi törvények által az egyházi igazgatás rendszerét megállapította. 
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem legidősebb fia.

 
1616: ónodi kapitány és borsodi főispán, 
1616: Házassága Lorántffy Zsuzsannával
1630: kassai generális.
1630: Segesvárt fejedelemmé választották 
1643-ban A Török Porta engedélyével, svéd  szövetségében megindította hadait III. Ferdinánd ellen. Csaknem egész Magyarország kezei közt volt. 1645-ben a Dunáig mindent elfoglalt.  
1645  szeptember 16: Linzi Béke.  
Megerősítették a protestánsok vallásszabadságát; 
Rákóczi örökös tulajdonnal kapta Regécz várát és a tokaji  uradalmat.

 
IV. Ulászló halálával megürülvén a lengyel trón, Rákóczi ennek megszerzésére fordította figyelmét; de mielőtt célját el érhette volna, meghalt. 
Gyulafehérváron temették el. 


 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage