MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: NAGY KÁROLY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Erdélyi Egyházkerület

Erdélyi Egyházkerület

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

  

1868-1926

Református püspök.

A gimnáziumot Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden (1886), a teológiát Nagyenyeden (1890) végezte, majd Marburgban és Utrechtben tanult. Brassóban, Nagyenyeden, majd Kolozsvárott lelkész, illetve tanár, s 1918-ban megválasztják az Erdélyi Egyházkerület püspökévé. Rendkívül nehéz viszonyok jellemezték püspökségének időszakát, de erélyével meg tudta őrizni a fegyelmet.


Forrás: Egyháztörténet 2. Református Pedagógiai Intézet 1998.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage