MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  MÉLIUS JUHÁSZ PÉTER

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


 

 *

 

Kézírásos Herbárium a marosvásárhelyi példányból

 
 

1532-1572

református lelkész

Wittenbergi tanulmányok után Debrecenben lett lelkész. Szegedi Kis István hatására csatlakozott a helvét reformációhoz, szervezte a tiszántúli református egyházkerületet, vitázott az erdélyi antitrinitáriusokkal.  

A református egyház megszilárdítását szolgálta vitairataival, prédikációival, imakönyvével, kátéjával, agendájával. Hitvallásokat szerkesztett, a Biblia egyes könyveit lefordította. 
Herbariuma az első magyar orvosi füveskönyv.   


Irodalom:  
Studia et Acta Ecclesiastica, II, Bp., 1967.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage