MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: LASKAI CSÓKÁS PÉTER

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

 
 
 

? - 1587

Református teológus, lelkész

Európai egyetemek után Marosvásárhelyt rektor, majd Fogarason és Gyulafehérvárt református lelkész volt. Közben külföldi egyetemeket látogatott. Második európai útja során megfordult Olaszországban, Franciaországban, Wittenbergben, harmadik útján pedig Genfben Theodore de Beze-zel került kapcsolatba.
Calepinus tíznyelvű szótárának magyar munkatársa volt. Írt teológiai enciklopédiát (Speculum exilii), jezsuita ellenes vitairatot (Theorematum). Teológiai, filozófiai, antropológiai indíttatású műve (De homine) Európa szerte ismert tudóssá tette. 


Irodalom:
BALÁZS László: Laskai Csókás Péter „De homine” című művének előszavából, in Studia et Acta Ecclesiastica, III, Bp., 1973. 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage