MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

A Sárospataki Református Kollégium legrégibb formájában

Komárom, 1628 - Debrecen, 1678. okt.6.

Református lelkész.

Komáromban kezdte tanulmányait, melyeket Debrecenben, majd 1646-tól Sárospatakon folytatott, míg 1649-ben Kassára ment rektornak. Innen 1650 nyarán külföldre indult s még ez évben az utrechti egyetemre iratkozott be, melyen - miután közben Angliába is átrándult - 1653 február 7-én teológiai doktorságot szerzett. Ezután hazatérvén tanár lett Debrecenben, ahol 1657 márciusában lelkésszé választották, de ebbeli hivatala mellett tanári teendőket is végzett még pár évig. Ő szerkesztette a debreceni kollégium 1657. évi törvényeit.

Roppant buzgóságot fejtett ki az egyházi irodalom terén, maradandó érdemeket szerzett a magyar nyelvészetben is.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage