MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KÖLCSEY FERENC

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 *

Kölcsey Ferenc

Sződemeter 1790. aug. 8. - Cseke, 1838. aug 24.

Református vallású vármegyei főjegyző.

Tanult Debrecenben, ahonnan 1809-ben joggyakorlatra ment Pestre. Pár év múlva jogtanárnak hívták Debrecenbe, de nem vállalkozott rá. Inkább gazdálkodást folytatott, előbb Álmosdon, 1815-től Szatmárcsekén, míg 1829-ben aljegyzője, 1832-ben főjegyzője lett Szatmár vármegyének. Ez év őszétől 1835 elejéig országgyűlési követ volt, ettől fogva pedig ismét a főjegyzőséget vitte haláláig. A Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban rendes taggá választotta. Költőként is az elsők között állott korában, viszont a rendszeres kritikának és a művészi szónoklatnak megalapítója volt a magyar irodalomban. Országgyűlési beszédeivel a vezérek sorába emelkedett. Hazafiság, humanitás, szabadelvűség hatotta át megnyilatkozásait. Egyházi érdekű a katolikus-protestáns unióhoz való hozzászólása, a vallásszabadság ügyében tartott beszéde, az emberi kötelességeket páratlanul ékesen festő "Parainesis"-e, "Töredékek a vallásról" c. munkája és legelső helyen a magyarság nemzeti imájává vált "Himnusz"-a.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage