MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KISS ÁRON

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Sárospatak - Református Kollégium Könyvtára
 
 
 
 

Kisnamény, 1815. nov. 20. - Debrecen, 1908. máj. 30.

 

Református püspök. Tanult szülőföldjén, Szatmáron s 1832-től Sárospatakon. Miután 1838-ban Lőcsére ment, 1839-től tanító káplán volt Szatmáron, 1843-ban pedig lelkész lett Porcsalmán. A szatmári egyházmegye 1848-ban főjegyzővé választotta s e minőségében részt vett az ez évi pesti protestáns értekezleten, majd 1860-ban a pátens ügyben szerzett érdemeiért esperessé tette. E hivatalt 1892-ig viselte, midőn a tiszántúli egyházkerület vele töltötte be a püspöki állást, a debreceni egyház pedig meghívta lelkészének. Tagja volt a debreceni valamint a budapesti első és második zsinatnak, és tagja püspöksége előtt is sokáig az egyetemes konventnek. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1892-ben választmányi tagjai közé sorozta. Számos kisebb dolgozata jelent meg a jelesebb egyházi lapokban és folyóiratokban, s részt vett az énekeskönyv átdolgozását célzó munkálatokban.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage