MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HUSZÁR DÁVID

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Pápa - Református templom

16. sz., református lelkész

Huszár Gál fia.
Apja nyomdokain haladva tanított, nyomtatott. Pápán volt lelkész. Lefordította a Heidelbergi Kátét, amelynek függelékében imádságoskönyvet adott ki.
A kiadás megtalálható Pápán, a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményeiben


Irodalom:


NAGY Barna, A Heidelbergi Káté jelentkezése, története és kiadásai
Magyarországon, in Studia et Acta Ecclesiastica, 1, Bp., 1965.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage