MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HATVANI ISTVÁN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Debrecen

Debrecen

Debrecen

RImaszombat

Rimaszombat

Kecskemét

Losonc

Losonc

 

 *

Hatvani István

Hatvani dörzselektromos villanygépe (Debrecen - Kollégiumi Múzeum)

 

Rimaszombat, 1718. november 21. - Debrecen, 1786. november 16.

Református tanár. Rimaszombaton kezdte tanulását. 1734-től Losoncon 1736 februárjától Kecskeméten folytatta tanulmányait. Innen 1737-ben egy évre preceptornak ment Komáromba, majd 1738 ápr.24-én Debrecenben iratkozott be a felsőbb osztályok tanulójául, de hamarosan újra Losoncra, s miután 1739 tavaszától nevelősködött, 1741 tavaszán ismét Debrecenbe tért vissza. Miután 1744-től köztanítóságot viselt, külföldre indult s 1746. máj. 13-án a baseli egyetem hallgatói közzé lépett, melyen 1747 januárjában teológiai doktori, 1748 áprilisában orvosdoktori oklevelet szerzett. Meglátogatván Németalföldet is, még 1748 végére hazatért s debreceni tanár lett. Orvosi működése, természettudományi búvárkodása és irodalmi munkássága csakhamar hírnevet szerzett neki, még külföldön is. A baseli biblia kiadására ő is befolyással volt buzdításaival. A fennforgó iskolai ügyek megbeszélésére II. József által 1782 március elejére egybehívott értekezleten Domokos Lajossal ő képviselte a református egyházat. A Sinai küzdelmében tevékeny részt vett, míg 1786 februárjában lemondott hivataláról s még ez évben meghalt. Írói működése több tudomány mezején volt jelentékeny.


Irodalom:

 

Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage