MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HARSÁNYI ISTVÁN MÓRIC

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Gályarabok

 

 *

Harsányi István Móric

Michael de Ruyter

1630 -, 

Református lelkész

A gályarabságot szenvedett református lelkészek egyik legkiválóbbja, született Baranyában 1630-ban. 

Tanult Debrecenben, azután külföldön, hol 1663. a groningeni egyetem hallgatója volt. Onnan hazajőve, rimaszombati lelkész lett. 1674 febr. 18. Pozsonyba maga elé idézte a delegatum judicium, mely ápr. 4. fej- és jószágvesztésre ítélte. Életének azután megkegyelmeztek, de Pozsonyban és Lipótváron szenvedett fogsága, valamint gályarabságra hurcoltatása s azon való kínoztatása súlyosabb gyötrelmeket okoztak, mint okozott volna vértanú-halála. A nápolyi gályákról a nagy- és hőslelkű Ruyter tengernagy által kiszabadíttatva, társaival együtt Svájcba ment s Zürichben másfél évet töltött. Hosszas bolyongás után végre visszatért hazájába s ismét elfoglalta a rimaszombati első lelkészi állást.

Irodalmilag nem igen működött, mindössze egyetlen műve maradt fenn, melynek címe: Disputatio theologica, qua disquiritur, quaenam sunt opera legis, quae fidei opponuntur (Groningen 1663). 

Arcképe is fennmaradt. - Fia, ki szintén papságra készülve, külföldről való hazatérte után Losoncon lelkészkedett, elhagyta vallását s Nagyszombatban veres barát lett. 


Forrás: A Pallas Nagylexikona) 

Szundy László

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage