MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: FÁY ANDRÁS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Sárospatak

Sárospatak

Pozsony

Magyar Tudományos Akadémia

*

Sárospatak
Pozsony
A Magyar Tudományos akadémia egykorú ábrázolása

Kohány, 1786. máj. 23. - Pest, 1864. júl. 26.

Református vallású birtokos. 

Tanult 1793-tól Sárospatakon, 1798-tól Pozsonyban, azután 1803-1804-ben jogot végzett újra az előbbi helyen. Ettől fogva egy ideig vármegyei tisztviselő volt 1835-ben pedig követté választatott. 1820-tól állandóan Pesten lakott. Az Akadémiának 1831-ben tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy-társaságnak 1837-ben igazgatója (azaz akkor elnöke) lett. Neki köszönhető a Pesti Hazai Első Takarékpénztár megalapítása. Általában egyik legkiválóbb munkása volt Magyarország megújhodásának, ki méltán rászolgált "a haza mindenese" elnevezésre. A társadalomreformálásra irányuló sikeres buzgalma mellet a protestáns s közelebbről a református egyházi belső élet újjáalkotásában is első helyen vett részt. Tőle számolható a szabadelvű teológia öntudatosabb fellépése hazánkban. Nagy tevékenységet fejtett ki a protestáns unió érdekében, valamint a Pesti protestáns főiskola felállítása és általában az iskolázás fejlesztése ügyében. Mint egyházkerületi tanácsbíró és a pesti egyház gondnoka tevékeny részt vett az egyházigazgatásban is, sikerrel küzdött némely hierarchikus törekvések ellen a paritás mellett, a pátens korában pedig az autonómiáért. 1860 októberében segédgondnokká választotta a - pesti egyházmegye, de már 1861 januárjában lemondott.


Irodalom:

Készült: Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2000 III

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage