MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: CSÚZI CSEH JAKAB

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Pápa

Pápa

Sárospatak

Komárom 

 

Sárospatak - Lórántffy loggia
Pápa - Református Ò-kollégium

1639-1695

Református püspök . Született Losoncon, meghalt Pápán 1695 márc. 22. Tanult Pápán, majd Sárospatakon, hol 1661. június 29. főiskolai szénior lett, de csak pár hónapig viselte ez állást. 1663. külföldre indult. Először Heidelbergában állapodott meg, melynek egyetemét azonban csakhamar elhagyta s még ez évben, okt. 22-én Franekerában iratkozott be, hol 1665 július 27. teológiai doktor lett. Ez év folyamán az utrechti egyetemet is felkereste, azután pedig visszatért hazájába. Előbb kecskeméti iskola-igazgató, 1668. pedig komáromi második lelkész lett. Innen 1673 elején a várparancsnok által a tanítókkal és tanulókkal együtt elűzetvén, Losoncra ment papnak. 1674 márc. 5. a delegatum judicium elé idézték Pozsonyba, hol ápr. 4. fej- és jószágvesztésre ítélték. Csakhogy az ítéletet nem hajtották végre rajta; két hónapot Pozsonyban, egy évet Sárvárott töltött börtönben. Azután 1675 június. többekkel együtt Triesztbe indították, de a csapatot kísérő kapitány váltságdíjért Beregszászy Istvánnal együtt szabadon bocsátotta. Hazatérte közben Svájcban is megfordult. Megérkezése után 1676. Losoncon újra elfoglalta hivatalát, de már 1680. Kocson (Komárom vármegye) volt lelkész. Az 1681. évi soproni országgyűlés evangélikus rendjeinek ő volt a prédikátora. Ez évben debreceni lelkész lett, innen azonban két év múlva (1683 nov. 7.) ismét Losoncra hívták papnak. Majd 1686. Komáromba ment, a honnan 1692 őszén pápai lelkésszé választatott. Mint ilyen 1693 aug. a veszprémi egyházkerületnek püspöke lett. 


Munkái:

  • De Necessarie et Contingente... Patachini 1660;

  • De novitate papismi. Franequere 1663;

  • Scriptura XX. concionibus explicata. U. o. 1667;

  • Kincses tárház avagy az élő s elevenítő hitnek idvességes gyakorlása. Sárospatak 1668;

  • Lelki bölcsességre való oskola... Debrecen 1680;

  • Edom ostora. Avagy Abdiás próféta látásának magyarázattya... U. o. 1682; Alkalmatos időben mondott beszéd, a szenteknek egyezségéről. U. o. 1694.

(Forrás: A Pallas Nagylexikona) - Szundy László

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage