MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Debrecen

Debrecen

Sárospatak

Sárospatak

Csurgó

 

  

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai emlékmű a Sárospataki Református Kollégium iskolatkertjében

Debrecen, 1773. nov. 17. - Debrecen, 1805. jan. 28.

Református vallású költő. 

Debrecenben tanult, 1788-ban lépvén a felsőbb osztályokba. A teológia elvégzése után 1794 tavaszától nem egészen egy évig - köztanítóságot viselt, amit azonban nem megfelelően töltött be, s 1795 júliusában ki is záratott a kollégiumból, mire az 1795-96. tanévben jogot hallgatott Sárospatakon. Ez után éveken át különböző helyeken tartózkodott több-kevesebb ideig, míg 1799 tavaszán helyettes tanár lett a csurgói gimnáziumban, de már az év végére lemondott állásáról. 1800 tavaszán aztán visszatért Debrecenbe, mely ettől fogva többszöri távolléttel ugyan, de állandó lakóhelye volt.

A legnagyobb magyar költők egyike, kinek több vallásos vonatkozású verse közül legkiválóbb "A lélek halhatatlanságáról" szóló tankölteménye.


Irodalom:

Csokonai Vitéz Mihály összes költeménye

Készült: Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage