MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BOD PÉTER

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Nagyenyed

Bethlen Kollégium Baráti Társaság

Nagyenyed Aiud Straßburg

 

*

A Nagyenyedi Kollégium

Felsőcsernáton, 1712. febr. 22. – Magyarigen, 1769. márc. 2.

Református lelkész. 

Felsőcsernátonban kezdte iskoláit. 1724-től Nagyenyeden tanult, honnan 1729-ben Felsőbányára ment tanítónak. Három év múltán visszatért Nagyenyedre, ahol 1736-ban könyvtárnok, 1737-ben segédtanár lett. Külföldre menvén 1740 augusztus 6-án a leideni egyetemre iratkozott be, amelyről 1742-ban jött haza. Először gróf Bethlen Katának volt udvari papja és 1746-ban egyszersmind az olthévízi egyháznak is lelkésze lett. 1749 őszétől Magyarigenben lelkészkedett.

Itt a gyulafehérvári egyházmegye 1758-ban főjegyzővé, majd 1767-ben az egyházkerület is főjegyzővé választotta.

Írói működését a bibliai irodalom mezején kezdte, azután pedig főként az egyház- és irodalomtörténet fejlesztésére fordította.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage