MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BARTÓK GYÖRGY, IFJ.

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

A tornyok városa - Kolozsvár

Református Kollégium - Kolozsvár

Nagyenyed, 1882. aug. 3. – Budapest, 1970. nov. 26.

Református vallású egyetemi tanár.  

idősb Bartók György fia. Nagyenyeden kezdett tanulni. Tanulását Szászvároson és Kolozsvárt folytatta s a teológiát az utóbbi helyen 1900-1904-ben végezte. Miután az 1904/1905. tanévet a kolozsvári, a következőt német egyetemeken töltötte, az 1906/1907 tanévben gyakorló tanár volt Kolozsvárt s ezalatt szerzett bölcsészetdoktorságot és középiskolai tanári oklevelet.

1907 szeptemberében helyettes, novemberében rendes tanár lett a nagyenyedi gimnáziumban, 1909 szeptemberében pedig Kolozsvárra ment teológiai tanárnak az újszövetségi tanszékre. 1908-ban Sárospatakon teológiai 1912 tavaszán Kolozsvárt egyetemi magán tanári képesítést szerzett. 1917-ben a kolozsvári egyetemre a bölcsészet nyilvános rendes tanárnak neveztetett ki s e tanszéket 1920 után Szegeden töltötte be, míg 1940-től ismét Kolozsvárt működött, 1944 után pedig Budapesten, nyugalomba léptéig.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage