MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BARTÓK GYÖRGY, ID.  

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  *

Kolozsvár - Főtér
Nagyenyed - Református Kollégium

Málnás, 1845. ápr. 27. – Kolozsvár, 1907. dec. 19.

Református püspök.

Málnáson végezte el az elemi iskolát. Azután Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden tanult, hol a teológiai tanfolyam elvégzése után 1871-től köztanító volt, míg 1872 őszén külföldre ment s a tübingeni egyetemre iratkozott be, melyen 1874-ben bölcsészetdoktorságot szerzett. Ekkor visszatérve hazájába, püspöki titkári állásban működött Kolozsvárt, hol csakhamar egyetemi magántanári képesítést nyert. 1876 tavaszán lelkész lett Nagyenyeden, 1893 nyarán második pap Szászvároson. Emellett 1889-93-ban és az 1895-1896. tanévben tanár volt a nagyenyedi teológiai akadémián. 1898-ban főjegyzőjévé, 1899 áprilisában püspökévé választotta az erdélyi egyházkerület. Mint ilyen, 1900 júniusában lelkészévé lett a kolozsvári egyháznak.

 1899-től választmányi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. Szerkesztette az Egyházi és Iskolai Szemlét (1876-1883.), melyben és más egyházi lapokban számos dolgozata jelent meg.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage