MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BALTAZÁR DEZSŐ

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  *

Budapest - Kálvin téri Református Templom
Debrecen - Nagytemplom

Hajdúböszörmény, 1871. nov. 15. – Debrecen, 1936. aug. 25.

Református püspök.  

Hajdúböszörményben tanult 1888-ig, midőn Debrecenbe ment s a gimnáziumot 1890-ben, a teológiát 1894-ben végezte. Ekkor nevelősködni kezdett s egyidejűleg a jogot is  elvégezte Budapesten, hol 1897-ben államdoktorságot szerzett. Miután a berlini és heidelbergi egyetemen is hallgatott, 1899 elején vallástanító is lett Budapesten. Ez évi júniusban fogalmazóvá neveztetett ki a Vallás- és Közoktatásügyi minisztériumba, 1900 novemberétől hajdúszoboszlói, 1904 őszétől hajdúböszörményi lelkész volt.

Ugyanekkor az Alsószabolcs-Hajdúvidéki Egyházmegye esperessé, 1911 nyarán a Tiszántúli Egyházkerület püspökké választotta. Mint ilyent a debreceni egyház is meghívta lelkészének. Tagja volt 1904 óta az összes zsinatoknak s 1917 óta elnöke is. 1918-tól a konventi elnökséget is viselte. Az ORLE-nek 1907-től haláláig elnöke volt, 1915-1924-ben az volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak is, melynek 1911-ben lett választmányi tagja. A debreceni egyetem 1917-ben a teológia, 1929-ben az államtudományok díszdoktorává tette. A debreceni kollégiumnak tekintélye alapítványt gyűjtött az Észak-amerikai Egyesült Államokban.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage