MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: I. APAFI MIHÁLY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

.

?, 1632. nov. 3. – Fogaras vára, 1690. ápr. 15.

Erdély református vallású fejedelme. Tanult Nagyváradon és Gyulafehérvárt. Részt vett II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratában s 1657. júl. 31-én tatár rabságba esett. Kiszabadulása után 1661. szept. 14-én fejedelem lett Erdélyben, s mint ilyen az I. Lipóttól üldözőbe vett magyarországi protestánsoknak állandóan menedéket és segítséget nyújtott.

Általában a protestáns, közelebbről a református egyházi érdekeknek mindig buzgó ápolója volt a vallásos lelkű, tudományosan képzett, különösen teológiában jártas fejedelem, akire állandóan jótékony hatást gyakorolt emelkedett lelkű felesége, Bornemissza Anna, kivel 1653 júliusában kelt egybe. A Bethlen-kollégiumot az elpusztult Gyulafehérvárról Apafi helyezte át Nagyenyedre, de azután meg szintén ő telepítette Gyulafehérvárra a sárospataki kollégium bujdosásba kergetett tanárait és tanulóit.

Számos lelkészjelölt volt külföldi egyetemeken az ő alumnusa. Tanintézetek és egyházközségek számtalan ízben részesültek adományaiban, sőt alapítványokat is nyertek tőle. Tekintélyes könyvtárat szerzett s nemcsak elősegítette egyes művek megjelenését, hanem saját maga is foglalkozott irodalommal. Egy bibliakiadás megjelenítését is elő akarta 1682-ben segíteni s még ezt megelőzőleg tervbe vette annak román nyelvre való lefordíttatását. 


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage